Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted

Adresseliste for bestyrelsen med flere pr. 11. marts 2020.

Efter generalforsamlingen torsdag den 3. juni 2021 konstituerede Pjedsted Vandværks bestyrelse sig og har nu følgende sammensætning (uændret):
 

alt          Formand:
     Niels Ladegaard Jensen
     Thomasminde
     Fiskebækvej 5
     7000 Fredericia
     Telefon: 7595 4609
     Mobil: 4053 7905
     E-mail: niels@thminde.dk 
     Valgperiode udløber 2023
 
alt      Kasserer:
     Christen (Chris) K. Hansen
     Landsmosevej 17
     7000 Fredericia
     Mobil: 4052 1957
     E-mail: landsmosevej17@gmail.com 
     Valgperiode udløber 2022
 
(Foto på vej)

     Sekretær:
     Søren Petersen
     Landsmosevej 7
     7000 Fredericia
     Telefon: 2398 4581
     E-mail: spfampetersen@gmail.com 
     Valgperiode udløber 2022

alt      Bestyrelsesmedlem:
     Brian Sørensen
     Elbokrogen 17
     7000 Fredericia
     Mobil: 5219 1847
     E-mail: brianpjedsted@gmail.com 
 
    Valgperiode udløber 2023

alt

     Bestyrelsesmedlem:
     Karl Anker Thomsen
     Fiskebækvej 30
     7000 Fredericia
     Mobil: 2810 7265
     E-mail: meretekarl@gmail.com 
     Valgperiode udløber 2023

  Bestyrelses suppleant: Vakant


Revisor:
Flemming Petz, Stationsvej 52, Pjedsted, 7000 Fredericia (år 2022)
Telefon: 6128 7626 - E-mail: petz@post.tele.dk

Revisor:
Annette Hansen, Landsmosevej 33, Pjedsted, 7000 Fredericia (år 2023)
Telefon: 7595 4305 – E-mail: jh@bredstrup-pjedsted.dk

Revisorsuppleant:
Orla Rudolf, Elboparken 36, Pjedsted, 7000 Fredericia (år 2022)
Telefon: 7595 4042

Forbruger-administration:

Christen (Chris) K. Hansen
Landsmosevej 17, Pjedsted 
7000 Fredericia
Mobil: 4052 1957
E-mail: landsmosevej17@gmail.com

Pasning og opsyn med vandværksbygningen Pjedstedvej 70:
Gert Mortensen, Pjedstedvej 72, Pjedsted, 7000 Fredericia
Telefon: 7595 4405, mobil 2099 6918

Ved ledningsbrud:

I offentligt areal (fortov, kørebane o.l.)

Indenfor normal arbejdstid:

K.E. Mammen ApS v/Kim Skafte tlf. 7591 3139 evt. 4019 5939

Udenfor normal arbejdstid:

Pjedsted Vandværk – Kontakt ét medlem af bestyrelsen jf. ovenfor

På privat grund (have, indkørsel o.l):

Kontakt aut. VVS installatør