Der indkaldes hermed til
Ordinær Generalforsamling
tirsdag den 15. marts 2016, kl. 19:30
i Bredstrup-Pjedsted Hallens mødelokale, Ågade 70, med følgende


Dagsorden:
 1. Velkomst og Valg af dirigent
 2. Beretning 2015
 3. Regnskab 2015 (Årsrapport)
 4. Budget 2016
 5. Forslag
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg:
  Chris Hansen, Gurli Hjorth
  Nyvalg for 1 år: Poul Bader ønsker at udtræde af bestyrelsen.
 7. Valg af suppleant. På valg: Karl Anker Thomsen
 8. Valg af revisor. På valg: Karen Boysen
 9. Valg af revisorsuppleant. På valg: Orla Rudolf
 10. Eventuelt

Forslag, der ikke er påført dagsorden, vil ikke kunne komme til behandling, hvorfor eventuelle forslag skal indsendes til bestyrelsens formand senest 5 dage før generalforsamlingen.Forslag, der ikke er påført dagsorden, vil ikke kunne komme til behandling, hvorfor eventuelle forslag skal indsendes til bestyrelsens formand senest 5 dage før generalforsamlingen.

Pjedsted, mandag den 29. februar 2016
Med tilføjelse lørdag den 5. marts 2016

Niels Ladegaard Jensen, formand