Der har de seneste måneder været megen omtale i medierne om vandforsyninger i hele landet der har lukket boringer efter fund af pesticidet Chloridazon, samt de 2 nedbrydningsstoffer desphenyl og methyl-desphenyl. Chloridazon var i perioden 1960 til 1996 et almindeligt og – på det tidspunkt – anerkendt sprøjtemiddel der blev brugt på arealer hvor der blev dyrket roer, løg og rødbeder. Midlet blev imidlertid forbudt at anvende i 1996.

I midten af august blev der fundet rester af stoffet i nogle boringer på Fyn, derefter Sjælland og også i Jylland. I Danmark er der en målsætning om, at der ikke skal være giftstoffer i drikkevandet. Derfor er de grænseværdier, som Miljøstyrelsen har fastlagt, meget lave. De vandforsyninger der har lukket boringer har gjort det på eget initiativ – ikke efter krav fra myndighederne. Indtil nu har de obligatoriske vandanalyser bl.a. omfattet 35 forskellige pesticider, dog ikke Chloridazon. Efter de seneste fund er det nu besluttet fra myndighederne, at analyser fremover også skal omfatte Chloridazon. Pjedsted Vandværk har for nogle uger siden – i samråd med tilsynsmyndigheden som er Fredericia Kommune – besluttet ekstraordinært snarest muligt at teste drikkevandet for Chloridazon. Prøven blev taget på vandværket 21. september og dagen efter var analysen klar. Den kan læses på hjemmesiden under overskriften ”Drikkevandsanalyser” og viser, at vores drikkevand ikke indeholder Chloridazon.

Vi vil naturligvis også fremover rette os efter myndighedernes krav om analysering af vores drikkevand. Og glæder os samtidig over, at Pjedsted Vandværk ikke er ramt af fund af Chloridazon som mange andre vandforsyninger i landet er i øjeblikket.

På bestyrelsens vegne,
Niels Ladegaard Jensen og Chris Hansen