Af principielle årsager offentliggør Pjedsted Vandværk ikke Årsregnskab og Budget på hjemmesiden.

For så vidt angår priser (takster) henvises til menuen "Takstblad". Fredericia Kommune godkender én gang årligt de takster som Pjedsted Vandværks bestyrelse har foreslået i et budget og som efterfølgende godkendes på den årlige generalforsamling.

Såfremt der ønskes adgang til Årsregnskab og Budget send da en e-mail til kassereren landsmosevej17@gmail.com der herefter vil fremsende materialet.