Der indkaldes hermed til
ordinær Generalforsamling
tirsdag den 15. marts 2022, kl. 19:30

i Bredstrup-Pjedsted Hallens mødelokale, Ågade 70, med følgende

Dagsorden:
  1. Velkomst og Valg af dirigent
  2. Beretning 2021
  3. Regnskab 2021 (Årsrapport)
  4. Budget 2022
  5. Forslag
  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer På valg: Søren Petersen, Chris Hansen
  7. Valg af suppleant. Vakant
  8. Valg af revisor. På valg: Flemming Petz
  9. Valg af revisorsuppleant. På valg: Orla Rudolf
  10. Eventuelt

Forslag, der ikke er påført dagsorden, vil ikke kunne komme til behandling, hvorfor eventuelle forslag skal indsendes til bestyrelsens formand senest 5 dage før generalforsamlingen.

Onsdag den 23. februar 2022
Niels Ladegaard Jensen, formand