Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling
tirsdag den 14. marts 2023, kl. 19:30
i Bredstrup-Pjedsted Hallens mødelokale, Ågade 70, med følgende

Dagsorden:
  1. Velkomst og Valg af dirigent
  2. Beretning 2022
  3. Regnskab 2022 (Årsrapport)
  4. Budget 2023
  5. Forslag
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer På valg: Niels Ladegaard Jensen, Brian Sørensen, Jens Toksvig Bjerre.
  7. Valg af suppleant. Vakant
  8. Valg af revisor. På valg: Annette Hansen
  9. Valg af revisorsuppleant. På valg: Orla Rudolf
  10. Eventuelt
Forslag, der ikke er påført dagsorden, vil ikke kunne komme til behandling, hvorfor eventuelle forslag skal indsendes til bestyrelsens formand senest 5 dage før generalforsamlingen.

Mandag den 27. februar 2023
Niels Ladegaard Jensen, formand