Der indkaldes hermed til
Ordinær Generalforsamling
torsdag den 14. marts 2019, kl. 19:30
i Bredstrup-Pjedsted Hallens mødelokale, Ågade 70, med følgende

Dagsorden:

  1. Velkomst og Valg af dirigent
  2. Beretning 2018
  3. Regnskab 2018 (Årsrapport)
  4. Budget 2019
  5. Forslag
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
På valg: Niels Ladegaard, Brian Sørensen og Karl Thomsen
  7. Valg af suppleant. På valg: Søren Petersen
  8. Valg af revisor. På valg: Annette Hansen
  9. Valg af revisorsuppleant. På valg: Orla Rudolf
  10. Eventuelt

Forslag, der ikke er påført dagsorden, vil ikke kunne komme til behandling, hvorfor eventuelle forslag skal indsendes til bestyrelsens formand senest 5 dage før generalforsamlingen.

Fredag den 22. februar 2019
Niels Ladegaard Jensen, formand