Der indkaldes hermed til

Ordinær Generalforsamling

torsdag den 16. marts 2017, kl. 19:30
i Bredstrup-Pjedsted Hallens mødelokale, Ågade 70, med følgende

Dagsorden:
 1. Velkomst og Valg af dirigent
 2. Beretning 2016
 3. Regnskab 2016 (Årsrapport)
 4. Budget 2017
 5. Forslag
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg:
  Niels Ladegaard, Brian Sørensen og Karl Thomsen
 7. Valg af suppleant. På valg: Søren Petersen
 8. Valg af revisor. På valg: Annette Hansen
 9. Valg af revisorsuppleant. På valg: Orla Rudolf
 10. Eventuelt

Forslag, der ikke er påført dagsorden, vil ikke kunne komme til behandling, hvorfor eventuelle forslag skal indsendes til bestyrelsens formand senest 5 dage før generalforsamlingen.
Onsdag den 1. marts 2017

Niels Ladegaard Jensen, formand