Jeg kan som det første konstatere at vi efter et par år med forsamlingsforbud og udsættelse af generalforsamlingerne er tilbage til at følge vores vedtægter, som påbyder os at afholde generalforsamling inden udgangen af marts måned.
Sidste generalforsamling blev således afholdt september 2021, og der er følgelig kun et halvt år at aflægge beretning for – ovenikøbet et vinterhalvår, hvor aktivitetsniveauet ikke er på sit højeste.
Jeg skal derfor forsøge at fatte mig i korthed – også tidspunktet taget i betragtning.

Bestyrelsen har i perioden bestået af:
 • Ole Sørensen – kasserer, Gl. Pjedsted
 • Lis Holtegaard – Sekretær, Gl. Pjedsted
 • Jakob Stougård Thomsen, Bredstrup
 • Dan Ravn Larsen, Pjedsted
 • Rune Karkov Jessen, Bredstrup
 • Rasmus Friis – Volontør, Pjedsted
 • Karen Pagh, Bredstrup
Vi er glade for den åbenlyse foryngelse og fornyelse i bestyrelsen.
Desværre må vi tage til efterretning at Dan har valgt ikke at genopstille ved dette bestyrelsesvalg.
Dan har været en del af bestyrelsen siden 2020 og vi takker for din tid, dit engagement og håber at du måske igen fatter interesse for det lokale arbejde på et senere tidspunkt.
 
Vores vedtægter påbyder os at varetage medlemmernes og Bredstrup-Pjedsted områdets interesser.
Bestyrelsen skal være områdets talerør og bindeled til kommunale og regionale politikere og myndigheder.
Sidst vi var samlet til generalforsamling, blev der spurgt til, lokalplan for Bredstrup Bygade nr. 9, hvor gården forfalder og byggeri af boliger har været planen længe.
Det er en sag vi har fulgt tæt. 
Bygherren ønskede oprindeligt at opføre 22 boliger på arealet, det blev imidlertid afslået, da boligerne ville komme til at ligge for tæt og det ville medføre indkigsgener for de eksisterende naboer. 
 
I september 2021 søgte bygherren om ændring af lokalplanen, så det blev muligt at bebygge 1800 m². Også det blev afslået. Der blev givet tilladelse til bebyggelse af 1600m².
December 2021søgte bygherren endnu en gang om ændring af lokalplanen. Anmodning om tilladelse til bebyggelse af 1800 m², subsidiært 1680 m².
Hver gang har vi fastholdt vores ønsker om et langtidsholdbart kvalitetsbyggeri, som kan passe ind i vores landsbymiljø og hvor der er lys og luft omkring boligerne.
Ved sidste behandling i By- og Planudvalget, sendte vi en skrivelse til alle rådsmedlemmer og redegjorde for vores bekymringer.
Flertallet i By- og Planudvalget lyttede vores argumenter, og valgte at give tilladelse til bebyggelse af 1680 m² på arealet.
Vi bliver fortsat inddraget i dialog omkring bebyggelsen. Både af forvaltningen og af bygherren.
 
 
Vi har en fast kontaktperson på Forvaltningen, som virker som vores indgang til det kommunale system. Vi holder halvårlige møder med hende og de medarbejdere, der er relevante for vores forespørgsler.
Siden sidste generalforsamling har vi i Fredericia Kommune valgt et nyt byråd som har valgt at ændre på strukturen af råd og udvalg.
De mest relevante udvalg for landsbyerne vil, i den kommende byrådsperiode, være Turisme- og bosætningsudvalget og Teknisk udvalg. 
Niels Martin Vind, som nok er det nærmeste vi kommer et lokalt byrådsmedlem har været i dialog med os ang. etablering af et kommunikations- og samarbejdsorgan et ”Landsbyforum”.
Det ser vi frem til bliver etableret.
 
Foreningen skal fremme det lokale fællesskab ved at støtte lokale arrangementer, initiativer og projekter.
Første søndag i advent markerede vi, traditionen tro, ved at tænde juletræet på Landsbytorvet i fællesskab. Julemanden kom på besøg og uddelte mere end 100 slikposer til de fremmødte børn. Dejlig tradition som blev udbygget med julemarked her i Forsamlingshuset.
Nytåret blev sædvanen tro skudt ind på festlig vis på pladsen herover for.
Også en tradition som Beboerforeningen faciliterer.
Vores Velkomstfoldere og vores Vandretursfoldere har vist sig at være en stor succes og det har allerede været nødvendigt få genoptrykt begge.
De kan hentes på standerne ved Stationsvej 2 og ved parkeringspladsen ved Bredstrup Kirke.
 
Året som vi ser ind i er et jubilæumsår.
D. 23. november er det 50 år siden at Bredstrup Pjedsted Beboerforening blev stiftet.
Det skal naturligvis fejres og denne aften betragter vi som startskuddet på et spændende år.
Der er mange, mange gode tiltag at se tilbage på, og for ti år siden holdt vi et jubilæum, hvor fokus var på hvad vi havde opnået i årenes løb og hvordan foreningen havde udviklet sig.
Denne gang vil fokus være på at styrke det lokale fællesskab og vi har valgt at fejringen kommer til at foregå hen over hele året. Det vil kunne mærkes på, at vi giver den lidt mere gas ved de aktiviteter vi traditionelt arrangerer, og derudover forsøger os med lidt flere, således at der hver måned udover juli foregår noget fælles – som enten vi eller andre lokale arrangerer.
 
Vores ypperste mål er at styrke det lokale fællesskab.
 
Den førstkommende begivenhed er affaldsindsamlingen d. 3. april, hvor vi inviterer til fælles morgenmad og grillpølser efter indsatsen.
I maj måned er der sommerfest – i uge 20. Sommerfestudvalget har tilrettelagt et varieret og spændende program 
Sankt Hans aften sammen med Spejderne er næstearrangement og vi håber mange vil blive hængende og se flammerne dø ud, så vil vi nemlig gerne give en omgang til alle fremmødte.

Sommerferie

Efterårets arrangementer: 
 • Udendørs fællessang på en af vores skønne steder
 • Et borgermøde, med deltagelse af byrådspolitikere med opsamling af nogle af de tanker vi har fået præsenteret i aften og med sigte på udarbejdelse af en ny helhedsplan for BredstrupPjedsted
 • Jubilæumsaften – med fællesspisning
 • Juletræstænding og nytår
 
Men fællesskabet er jo ikke kun fest og farver.
Der foregår også meget bag kulisserne. 
Vi har i vores fællesskab mange frivillige, der er med til at få vores lokalområde til at være et indbydende område at bo og færdes i. 
 
Peter Koller klipper rabatter med Beboerforeningens græsklipper, og har i øvrigt aktier i næsten alle praktiske gøremål i vores lokalområde. Tak for din indsats – du gør en kæmpe forskel.
Peter og Orla er i det hele taget en akse, hvorom de fleste praktiske tiltag drejer. De har en række gode folk, de kan kalde på, når der er behov for hjælp til at holde landsbytorvet eller Pladsen på Stationsvej 2. 
Tak til alle der kommer, når der kaldes.
Velkomstkomiteen. 
Orla og Michael tager imod nye tilflyttere med en hyggelig snak, en buket og masser af informationer om vores lille samfund. Tak for jer.
 
Donssøerne passes af en gruppe frivillige sømænd og kvinder med sømester Jørgen Skovmand i spidsen. Og udover at vi alle kan nyde godt af deres arbejde , virker det også som et festligt foretagende.
 
Den gamle præstegårdshave nyder hvert år godt af en arbejdsdag, som Grundejerforeningen i Gl. Pjedsted står for.
Tarzanbanen har ladet mig vide, at den godt kunne tænke sig en lille flok- gerne forældre til de børn, der bruger banen, - som kunne tænke sig at påtage sig vedligeholdelse af banen.
 
Thomas Fragtrup: Tak for drift af hjemmeside og tak for redaktion og udgivelse af nyhedsbrevet, som udkommer hver d. første måneden året rundt.
Mette Stougaard Thomsen, som står for beboerforeningens Facebookside.
 
Tak til bestyrelsen for et godt og engageret samarbejde i den korte, men intense periode.
 
Tak for ordet.