Hvor er det dejligt, at vi igen kan samles og spise sammen og synge sammen.

Vi afviger igen i år fra vores vedtægter, idet vi pga. forsamlingsforbuddet ikke havde mulighed for at afholde vores generalforsamling i februar måned, og derfor valgte at udskyde den til dette sne tidspunkt, i håb om, at det så blev muligt at være sammen uden restriktioner.

Bestyrelsens sammensætning har i det forgangne år været 

Ole Sørensen – kasserer

Lis Holtegård – Sekretær

Jakob Stougård Thomsen

Dan Ravn Larsen 

Charlotte Høgedahl, som er på valg i dag og som ikke genopstiller

Charlotte har været en del af bestyrelsen i 8 år, har jeg regnet mig frem til.

I den tid har hun været meget aktiv på en række områder. Hun har i særlig grad været vores spejdende øje ind i det kommunale system – er der høringer på vej? Kommer der nye tiltag, vi skal være opmærksomme på? Derudover har et af hendes kerneområder været at holde øje med vores område til stadighed har en hæderlig dækning af offentlig transport.

Derudover har hun i det meste af perioden derudover siddet i Hallens bestyrelse og dermed sikret samarbejde med Hallen. En post som i øvrigt er overtaget af Dan, så vi har fortsat et ben indenfor der.

Charlotte forlader bestyrelsen bl.a. for at forfølge sine politiske ambitioner. Hun er at finde på liste A ved det kommende kommunalvalg.

Tak for din tid, tak for dit engagement i bestyrelsen og det lokale arbejde.

Vi ønsker dig god vind fremover.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes og Bredstrup-Pjedsted områdets interesser.
Bestyrelsen skal være områdets talerør og bindeled til kommunale og regionale politikere og myndigheder.

I det forgangne år har vi efter bedste evne forvaltet denne opgave:

Vores fysiske møder har været sat på stand by i en periode, så vi har også måttet tilpasse os nye kommunikations- og mødeformer.

Vi har mailet rigtig meget sammen og holdt månedlige møder på Google Meet.

 

I juni måned 2020 afsatte Fredericia kommune en million, som oplandet gennem beboerforeningerne kunne søge til projekter, som kunne sparke Danmark i gang igen. Den såkaldte coronapulje.

 

Vi fik hurtigt skrevet en god og velunderbygget ansøgning til Borger- og Demokratiudvalget i Fredericia Kommune og var nok den Beboerforening, der fik flest ønsker opfyldt.

Vi søgte om:

  • En ny græsklipper - og selv om det egentligt faldt lidt udenfor det berammede, fik vi bevilget dette ønske.
  • Et nyt busskur med tilhørende cykelparkering ved siden af Stadion i Gl. Pjedsted. Det blev etableret i løbet af september 2020
  • At få repareret Springvandet og fornyet noget træværk på Landsbytorvets legeområde. Det blev også klaret i løbet af efteråret 2020
  • At få to nye broer i Præstegårdshaven i gl. Pjedsted
    Ole Lundhede, fra den Gl. Skole i Gl Pjedsted har tegnet broerne, Poul Bader har bygget dem og Fredericia Kommune har betalt dem. d. 8. oktober 2020 holdt vi en lille indvielse af de fine hvide broer, og selvom det regnede var vi mange, der fik en dejlig eftermiddag med kaffe og kage og musik fra The old Ones. Dagbladet bragte fine billeder og der var endog et par byrådspolitikere, der kiggede forbi.
  • At vi få midler til at færdiggøre anlægget af Stationsvej 2.
    I løbet af efteråret fik vi etableret belysning på P-pladsen og pullerter med lys langs stierne.

Vi fik skærvebelægning på P- pladsen.
Fik beplantning til at markere skel og adskillelse af p-plads og anlæg
Fik cykelparkering på p-pladsen og i samme omgang en cykelparkering til Landsbytorvet.
Og som kronen på værket fik vi midler til indkøb af materialer til en Tarzanbane.
Den ide blev fostret af Jakob, der som repræsentant for småbørnsforældrene, syntes vi manglede noget til børnene.
Han har været tovholder på projektet hele vejen igennem fra ide, indkøb, ansøgning om byggetilladelse og til banen kunne etableres. 
En herlig weekend i april var der et vældig leben herovre på pladsen. Jakob havde fået samlet en frisk arbejdsstyrke bestående af både børn og voksne til at grave huller, støbe og rejse rafter til legestativer.
Formaliteterne skal være i orden og derfor måtte vi vente en rum tid inden banen kunne tages i brug. Den skulle nemlig godkendes af en legepladsanvarlig. Fremover skal den synes en gang om året.
Vi vil gerne fejre den endelige færdiggørelse af pladsen og Tarzanbanen ved et lille event torsdag d. 16. september kl. 16.
Vi håber rigtig mange børn vil komme og være med til at markere den officielle ibrugtagning og håber også at se de voksne.
Så sørger vi for kaffe, saftevand og kage.

Foreningen skal fremme det lokale fællesskab ved at støtte lokale arrangementer, initiativer og projekter.
I forhold til arrangementer har vi i lyset af coronaen været lidt udfordret.
Vi måtte aflyse julemanden, som plejer at komme med godter til børnene første søndag i advent, når vi tænder juletræet på Landsbytorvet.
Vi måtte aflyse det fælles nytårsbrag samme sted.

Affaldsindsamlingen kunne heller ikke gennemføres på vanlig vis, hvor vi spiser morgenmad sammen og efter indsamlingen får en grill-pølse sammen.
Men vi fandt en vej –når man meldte sig som skraldeindsamler fik man en goodiebag med på tur, med lidt til både store og små.
Heldigvis var der mange, der lagde turen forbi. 

Sankt Hans fejringen kunne heldigvis også gennemføres og i år fik den en ekstra tilføjelse, således at børnefamilierne nu også fik mulighed for at være med til bål og hygge.
Elbospejderne var værter for et arrangement rettet mod børnefamilierne. Det startede allerede kl 17 og indeholdt fællesspisning af medbragt mad, børneaktiviteter, fællessang og et lille bål med en lille heks. Der var virkelig mange børnefamilier mødt op . skønt at se.
Dette arrangements afslutning blev samtidig det næste arrangements begyndelse. Fakkeltog fra spejderhuset til pladsen ved det gamle rensingsanlæg, hvor det store bål med den store heks blev antændt med faklerne.
Vores lokale præst Michael Munch, som helt undtagelsesvis ikke var i Letland for at fejre Sankt Hans, holdt båltalen, og hvis man ikke var så heldig at kunne være med på aftenen, kan man finde talen på vores hjemmeside.
Meget hyggelig aften, som man næsten ikke havde lyst til at gå hjem fra.Sikkert også fordi, det udover at være en smuk og lun sommeraften, var en af de første gange, vi igen kunne samles.

Beboerforeningens bestyrelse skal sørge for Bredstrup-Pjedsteds synlighed på digitale platforme og i den lokale presse.

Hen over vinteren har vi med meget og god hjælp fra Marianne Bitsch, fået fået fremstillet en folder, der indeholder 12 forslag til vandreture i vores dejlige lokalområde. Turene tager sit udgangspunkt enten fra Stationsvej 2, eller fra Bredstrup Kirkeplads. Begge steder har vi fået opsat et kortbord og tilhørende holdere, hvor folderne kan hentes.

Vi må konstatere at folderne er meget efterspurgte – de første 1000 er næsten væk. Så de næste 1000, må vi spørge kommunen om økonomisk hjælp til trykning af.
Derudover har vi fået fremstillet en folder ”Bredstrup Pjedsted – Det gode liv – hele livet”. Tanken er at folderen, som indeholder gode informationer om vores lokale fællesskaber, foreninger, natur, transport, institutioner osv. , skal være at finde hos ejendomsmæglere, på biblioteket og andre relevante informationssteder, ligesom den skal være en del af velkomstpakken man modtager sammen med sin velkomstbuket. 
Vi er rigtig glade for begge foldere og har man ikke set dem før – er man velkomne til at få en her i aften 

Vi har været så heldige, at vi i det forgange år har nydt godt af den lokale presses bevågenhed.
Vi har fået en del omtale i forbindelse med vores corona projekter og så har TVC Danmark fået øjnene op for, at der foregår en hel del herude i Bredstrup Pjedsted. 
Der var et langt indslag omkring Tarzanbanen og arbejdsdagen, hvor så mange frivillige hænder var i gang med opbygningen
Dagen efter havde vi igen besøg af dem, da de lavede et indslag om vores affaldsindsamling og endelig har de på baggrund af Vandretursfolderen lavet et rigtig fint indslag, hvor Marianne og Ole får mulighed for at præsentere ruterne og man får et godt indtryk af den smukke og varierede natur vi er omgivet af herude. 
Mediedækningen har altså alt i alt været ret god i år og de historier der er blevet formidlet, har været med til at tegne et positivt billede af vores aktive og attraktive lokalsamfund.

Og det leder mig over i det næste jeg gerne vil tale lidt om 

For det er jo ingen selvfølge at vores lokalsamfund fremstår aktivt og attraktivt. Det er i høj grad noget der udspringer af jer.
Vi har mange frivillige, der gør et stort stykke arbejde for at her er godt at være.
Vi har en velkomstkommité bestående af Orla og Michael – deres opgave er at byde nye beboere velkomne. De får en buket og velkomstpakke med relevante informationer. En værdsat og vigtig opgave.

Vi har Peter som er manden på græsklipperen – Der hvor kommunens service siger stop – tager Peter teten op. Han klipper udvalgte rabatter og plænerne på vores fællesarealer her på Landsbytorvet, Stationsvej 2 og stier rundt om Donssøerne.

Donssøerne passes af et team af glade sømænd og kvinder med kaptajn Skovmand i spidsen. Så sent som sidste weekend var de i sving, for at holde begrænse dunhammerne, fælde små skud af elletræer og birk og vedligeholde paddeskjulet. Jeg ved der er plads til flere på holdet. 

Vi har en evigt arbejdende duo bestående af Orla og Peter, som er de praktiske tovholdere ved arrangementer som affaldsindsamlingen og Sankt Hans bål og  som , i dagligdagen holder øje med, hvor der er behov for en indsats. Det kan være på Landsbytorvet, på pladsen langs banen, langs surkærstien. Skal der klippes et hegn, skal træerne på Stationsvej 2 stynes, skal hullerne i vejen fyldes.

De har et netværk af gode folk, som de beder om hjælp, når større opgaver trænger sig på. 

Senest har de påtaget sig at luge mellem de nyplantede hækplanter,på Stationsvej 2, som var ved at kvæles i ukrudt. Dernæst har de lagt ukrudtsdug og flis ud. 

Hvor er det dejligt at vi som lokalsamfund  kan nyde godt af indsatsen fra andres frivillighed.

Vi takker ydmygt.

Det er da heller ingen hemmelighed at der er mange gengangere i de frivillige hænder, og at vi med glæde tager imod nye, der kunne tænke sig at være med i fællesskabet omkring disse opgaver. 

I særdeleshed kunne vi godt tænke os, at der var en gruppe af småbørnsforældre, der påtog sig opgaven med at passe området omkring Tarzanbanen.

Vi har også frivillige der bidrager til fællesskabet, ved at skabe og vedligeholde vores hjemmeside Tak Thomas – og vores Facebookside Tak til Mette Stougård.

Tak til bestyrelsen for samarbejdet i endnu et forstyrret corona år. 

Jeg synes vi har nået meget.

Tak for ordet.