Corona status
Endelig blev det muligt for os, at afholde vores generalforsamling.
Coronaen har spændt ben for mange gode fælles tiltag i årets løb og vi var også nødt til at aflyse den ordinære generalforsamling i februar måned.
Denne generalforsamling afviger således ikke bare i forhold til, hvornår den afholdes, formen er også lidt anderledes.
Vi har valgt, at vi ikke skal spise sammen, som vi eller plejer at gøre, vi har ikke nogen indslag fra andre instanser -
-og selv jeg skal også prøve at fatte mig i korthed, selvom beretningen faktisk spænder over 1½ år fremfor 1 år som vanligt.


Bestyrelsens sammensætning i det forløbne år
Ole Sørensen, som også er kasserer
Lis Holtegaard, sekretær
Charlotte Høgedal
Jakob Stougaard Thomsen
Louise Sletting Hvilborg
Louise har, ud over sine mange andre gøremål, netop påbegyndt en ny uddannelse og har derfor valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Det er vi kede af, men takker for den tid og energi du har bidraget med. Heldigvis ved vi, at Louise fortsat vil bidrage til det lokale fællesskab med fællessang i konfirmandstuen (når det en gang bliver tilladt igen).
Tak

Suppleanter: Peter Koller og Lone Herbst Nørgaard
Vi har afholdt 1 møde månedligt i perioden fra feb. 2019 – feb. 2020 – herefter har det meste af arbejdet foregået via mailkorrespondence indtil august 2020.


Årets gang:
Synlige tiltag – ikke synlige – men forhåbentlig mærkbare tiltag og samarbejde med kommunen
I årets løb er Beboerforeningen arrangør af en række fællesaktiviteter i vores lokalmiljø – aktiviteter som også fungerer som en slags årstidsmarkører i vores landsbyfællesskab.
Siden sidste generalforsamling har dette billede tegnet sig:

2019:

 

 • Affaldsindsamling i april 2019 – store små tidligt på færde- morgenmad på landsbytorvet, frisk luft, poser med skrald, røde kinder og grillpølser
 • Sankt Hans 2019 – lun sommeraften -Fakkeltog, bål, lokale heksekunstnere og båltale, Midsommervise, god stemning, duft af hyld, kaprifolie og brænderøg
 • September 2019 indvielse af Stationsvej 2 – besøg af formand for Miljø- og Teknikudvalget, Christian Bro - Taler, kaffe og kage, masser af snak
 • Jul på Landsbytorvet – fællessang – Juletræ – julemand- godteposer-spejder gløgg og røde næser
 • Nytårsaften - krudt og kugler - farvel og tak til 2019 og velkommen 2020
 • Slut på den gamle verdensorden

Anno 2020:

 • Generalforsamling - aflyst
 • Affaldsindsamling - aflyst
 • Sankt Hans - aflyst

Og et tilsvarende billede har jo tegnet sig i alle de andre lokale foreningers aktiviteter.
Nogle gange kan fraværet af fællesskab minde os om, hvor meget vi har at værne om.
Vi håber og tror på vi kan mødes i vores lokalfællesskab i året der kommer.

Coronaprojekter
Der er dog aldrig noget der er så skidt at det ikke er godt for noget.

I juni måned afsatte Fredericia kommune en million, som oplandet gennem beboerforeningerne kunne søge til projekter, som kunne sparke Danmark i gang igen.


Vi fik hurtigt skrevet en god og velunderbygget ansøgning til Borger- og Demokratiudvalget i Fredericia Kommune og fik de fleste af vores ønsker opfyldt.

Det betyder:

 • At vi har kunnet indkøbe en ny og længe ønsket græsklipper til gavn og glæde for os alle – og i særdeleshed Peter Koller, som er manden på Maskinen.
 • At vi har fået nye hvide Broer i Præstegårdshaven i gl. Pjedsted. Ole Lundhede, ejer af den Gl. Skole og nabo til Præstegårdshaven, har uden beregning tegnet broerne. Vi glæder os meget over det løft hele området har fået og vil i den forbindelse gerne invitere en lille indvielse d. 8. oktober.
 • At vi får et nyt busskur med tilhørende cykelparkering ved siden af Stadion i Gl. Pjedsted
 • At vi får repareret Springvandet og fornyet træværket på Landsbytorvet
 • At vi får midler til at færdiggøre anlægget af Stationsvej 2.
  Vi får belysning på P- arealet og pullerter med lys langs stien
  Vi får skærvebelægning på P-plads
  Vi får beplantning
  Vi får nyt Plankeværk ind mod naboen i nr. 6 (samarbejde – og samfinaciering)
  Cykelparkering på p-pladsen
  Muligvis nogle motionsredskaber

De nævnte projekter er alle sat i gang - eller i gang med at blive sat i gang – og forventes færdig i indeværende år.

Samarbejde med kommunen:
Ud over disse ekstraordinære anlægsarbejder vi har fået mulighed for at søsætte i år, har vi et helt ordinært samarbejde med kommunen


Beboerforeningen har i samarbejde med Fredericia kommune i det forløbne år fået gennemført yderligere trafikdæmpning. Tilkørselsvejene Stallerupvej, Bredstrup Kirkevej, Brøndstedvej og Børkopvej er blevet udstyret med bump. Så er det op til os, at tænke – her sætter vi farten ned- så bliver her rart og trygt at færdes til fods og på cykel.

I samskabelsens navn passer lokale indsjæle Landsbytorvet, Stationsvej 2, Donssøerne, Præstegårdshaven + diverse rabatter der klippes, hegn der beskæres osv osv.

Vi koordinerer vores samarbejde med kommunen på halvårlige samarbejdsmøder og diverse ad hoc –møder.

Som noget af det seneste, er vi blevet inddraget i arbejdet med udarbejdelsen af en ny lokalplan i forbindelse med byggeri af lejeboliger på Bredstrup Bygade 9.


Derudover deltager vi i Fredericia kommunes Naturråd sammen politikere fra teknik- og miljøudvalget og andre lokale interesseorganisationer.

Et lille selvstændigt udvalg under Beboerforeningen er vores velkomstkomité, som tager ud og byder nye beboere velkommen. Orla har været fast mand på holdet fra starten, men en ny mand har afløst Laurids. Velkommen til Michael Munch og tak fordi byder ind på den tjans.

En vigtig gestus, som jeg er sikker på bliver værdsat.

Vi skylder en stor tak til mange arbejdsomme ildsjæle, som gør en stor forskel for vores Landsbyfællesskab

Tak til

 • Peter Koller
  Tak fordi du har overtaget tjansen med at klippe græs i rabatter på plæner, så vores område fortsat kan fremstå indbydende og velholdt, Tak
 • Orla
  Tak fordi du passer springvand og Landsbytorv
  Og tak til både Pete og Orla fordi I kan fikse det meste, og næsten aldrig siger nej, når vi ringer
 • Jørgen Skovmand og hans gæve sømænd og kvinder
  Tak fordi du er tovholder på at indkalde din lille flok, så der kan blive taget hånd om søerne
 • Thomas Fragtrup
  Tak fordi du passer hjemmesiden
 • Michael B. Sørensen, Henrik Væver, Mette Stougaard for flittigt at opdater vores lokale facebookside 
 • Alle der året igennem giver en hånd med, hvor der er behov.
 • Bestyrelsen – for med stort engagement og vedholdenhed at kæmpe for vores lokale velfærd
- så Bredstrup Pjedsted bliver ved at være et godt sted at være – hele livet.