Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted
Generalforsamling i
Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening

tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19.30
i BPI Skydecenter

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretninger
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag, forslag afleveres til Karl Anker Thomsen, senest den 6. marts
5. Valg:
  a) Valg af bestyrelse og udvalg i henhold til § 6
  b) Valg af suppleanter til bestyrelse og udvalg iht. § 6
  c) Valg af bilagskontrolant
  d) Valg af bilagskontrolantsuppleant
6. Eventuelt

Benyt lejligheden til at se vores flotte skydecenter
Vel mødt - Bestyrelsen

I BPI´s Gymnastikafdeling vil vi invitere alle i og omkring Bredstrup-Pjedsted til
Forårsfest

alt

Lørdag den 28.marts 2009 kl. 18.30
– så længe du kan, dog senest kl. 1.00
i Bredstrup-Pjedsted Hallen.

Aftenen vil byde på
god mad fra Pjedsted Forsamlingshus
kaffe/the og lidt lækkert hertil
hoppe/legeland til børnene (med opsyn)
god musik fra Stormtrio
hygge, god stemning og muligheden for at snakke med gode venner.

Festen ligger i forlængelse af årets opvisning og er for alle der måtte have lyst til at deltage – såvel gymnaster som idrætsudøvere fra de andre idrætsgrene, forældre, venner, naboer mv.

Prisen er 150 kr. for voksne og 70 kr. for børn.
Der vil være mulighed for at købe billetter i hallen mandag den 9. og den 16. marts i tidsrummet 17.00-20.30. Derudover kan billetter købes ved henvendelse til
Trine Hansen tlf. 2548 4148 eller Linda Bang tlf. 2294 6644  - dog senest mandag den 16. marts – bordreservering og evt.  spørgsmål kan også rettes hertil.

Mange forårshilsner og på glædeligt gensyn
Gymnastikudvalget i BPI

Hent PDF her