Tilmeld dig nyhedsbrevet

Titel

Nyhedsbrevet hedder “Nyhedsbrevet for Bredstrup og Pjedsted” og sendes ud via e-mail til alle som er tilmeldt.

Udgivelsesfrekvens

I første omgang er planen at nyhedsbrevet udkommer én gang i måneden omkring den 1. Dette kan ændres hvis der er brug for flere eller færre udgivelser. Opstår der ønsker om at sende beskeder uden for planen er dette også muligt.

Indhold

Nyhedsbrevets indhold kommer fra foreninger, private og erhverv som har tilknytning til Bredstrup og Pjedsted. Indhold fra hjemmesiden kan medtages i nyhedsbrevet og omvendt.
Det er op til redaktionen at udvælge og sammensætte nyhedsbrevets indhold.
Har tekster eller billeder et kommercielt formål kræver det at personen eller virksomheden har et erhvervsmedlemsskab af www.bredstrup-pjedsted.dk.
Dette nyhedsbrev har til forskel fra de fleste andre nyhedsbreve ikke til hensigt at sælge et produkt eller serviceydelse.

Brug os

Ethvert arrangement og enhver forening har brug for at fortælle om sin eksistens. Vi opfordre alle foreninger og udvalg om at dele informationer om aktiviteter og arrangementer på vores lokale medier. Vi har sørget for det bliver nemmere og billigere at nå ud til hovedparten af beboere i området. Send din tekst, dit billede, video eller lyd til redaktionen, så sørger vi for at få det i nyhedsbrevet og på hjemmesiden.
Læg dette punkt ind i dagsordenen på alle fremtidige bestyrelses- og udvalgsmøder:

Tilmelding og afmelding

Det er på ethvert tidspunkt muligt at tilmelde og afmelde sig nyhedsbrevet. Ved tilmelding til nyhedsbrevet kan man også vælge at melde sig til at få en “Husk deadline”-e-mail. Et stykke tid før deadline sender vi en besked ud så man har mulighed for at gøre et indlæg klar til nyhedsbrevet.

Kontakt

Formål

 • En støttefunktion til hjemmesiden
 • Gøre opmærksom på hvad der sker på hjemmesiden
 • Vække interesse for siden
 • Fange læsere på flere måder
 • Komme tættere på interesserede
 • Mere direkte kommunikation
 • Vigtige oplysninger kan sendes med minutters varsel
 • Et billigt og nemt værktøj for foreninger at komme ud til læsere

Indhold

 • Artikler fra foreninger og private om relevante emner for området
 • En fast arrangementskalender
 • Status fra redaktionen bag www.bredstrup-pjedsted.dk
 • Vejledninger i brug af de lokale medier 
 • Fotos med relevans for området
 • Nyheder
 • Beskeder fra erhvervsmedlemmer
 • Tekst, billeder, lyd og video kan flyde fra nyhedsbrevet til hjemmesiden og omvendt

Frekvens

I første omgang er planen at nyhedsbrevet udkommer én gang i måneden omkring den 1. Dette kan ændres hvis der er brug for flere eller færre udgivelser. Opstår der ønsker om at sende beskeder ud uden for planen er dette også muligt.
Vi modtager gerne kommentarer på vores udgivelsesfrekvens. Er det for meget eller for lidt?

Et fælles projekt

Nyhedsbrevet og hjemmesiden er tom hvis vi ikke får hjælp. Vi stiller hjemmeside og nyhedsbrevet til rådighed for alle der har noget at sige til vores lille lokalsamfund.