Nyt fra Pjedsted Vandværk
December 2011

Tiden nærmer sig for aflæsning af vandmåler.

Vi har vænnet os til ikke længere at skal aflæse og indberette forbrugsmålere til Tre-For (El og varme). Men det er stadigvæk nødvendigt at aflæse vandmåler og indberette målerstand til Pjedsted Vandværk.
I weekenden den 16.-18. december 2011 udsendes selvaflæsningskort til alle forbrugere i Pjedsted Vandværks forsyningsområde. Det er 342 aflæsningskort der sendes ud. Fra og med mandag den 19. december vil det være muligt at indberette målerstand på de velkendte måder:

- Aflevering i postkassen på Landsmosevej 17
- Fremsendelse via Post Danmark (Husk porto)
- Indtastning via internet
- Indtastning via trykknap telefon
- SMS til telefonnummer 4052 1957 (angiv forbrugsnummer og installationsadresse)
- E-mail til landsmosevej17@gmail.com (angiv forbrugsnummer og installationsadresse)

Aflæsningen er pr. 31. december 2011, men jeg opfordrer til at der aflæses og indberettes hurtigst muligt efter modtagelse af aflæsningskortet. Absolut sidste frist er søndag den 1. januar 2012.
Pjedsted Vandværk forbereder sig på muligheden for at informere/varsle forbrugere ved hjælp af e-mail og/eller pr. telefon. Ved indtastning via internet eller telefon bliver forbrugeren derfor spurgt om hvilken e-mail adresse og hvilket telefonnummer vandværket vil kunne bruge til denne service i fremtiden. Jeg anmoder om, at også forbrugere, der afleverer eller sender kortet med Post Danmark, anfører e-mail adresse og/eller telefonnummer.

Sidste år manglede 28 forbrugere at indberette til tiden. Vi håber på, at dette antal kan nedbringes betragteligt i år da det er forbundet med et stort ressource forbrug at indhente
oplysningerne efter fristens udløb.
Ud over vandafgift til Pjedsted Vandværk, samt den grønne afgift, som opkræves på vegne af SKAT, danner måler aflæsningen også grundlag for beregning af vandafledningsafgift som opkræves af Fredericia Spildevand A/S.

Pjedsted Vandværk ønsker hermed alle et Godt Nytår 2012.

Med venlig hilsen Chris Hansen, kasserer.