Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted

Nu er den gennemgribende renovering af Pjedsted Vandværk ved at være til ende. 31. maj 2010 indledtes med at stille et midlertidigt vandværk op. Det har i sommer og efteråret leveret ikke altid klart drikkevand hvilket bestyrelsen endnu engang skal beklage. Men der har ikke på noget tidspunkt været sundhedsrisiko. Derefter blev det gamle værk afmonteret og rentvandsbeholderen blev renoveret. 2 nye skylletanke blev stillet op, elektronik tavle monteret og gennemskylning af det nye værk startede. Denne – i øvrigt helt ordinære – gennemskylning varede imidlertid meget længere end vores entreprenør havde forudset. Først mandag den 18. oktober kunne vi koble det nye værk på ledningsnettet. Der har i hele perioden været relativt mange uprovokerede brud hvilket vi tilskriver det uensartede vandtryk det midlertidige værk leverede.

Års aflæsningskort sendes ud således de er forbrugerne i hænde mandag den 20. december 2010. Indberetning af aflæst tal på vandmåler kan derpå foretages fra den 20. december 2010 indtil søndag den 2. januar 2011. Der er de sædvanlige muligheder for indberetning i prioriteret rækkefølge: internet, trykknap telefon, e-mail til pjedsted.vandvaerk@email.dk eller som SMS til 40521957. Indberet gerne hurtigst muligt efter den 20. december 2010.

Aflæsningen danner grundlag for årsopgørelse af vandafgift til vandværket og grøn afgift til SKAT. Som noget nyt vil aflæsningen også danne grundlag for beregning af vandafledningsafgift. Pjedsted Vandværk har besluttet at tegne kontrakt med det nydannede Fredericia Spildevand om levering af oplysning om måler stand pr. 31. december. Så nu er der en ekstra grund til at være betids med indberetning. Sidste år manglede næsten 10 % at
indberette ved fristens udløb – det skal gerne bringes ned i nærheden af 0 (nul)! Hvis ikke vi har målerstanden kan det blive nødvendigt at skønne et forbrug. Men fra 1. januar 2011 koster vand ind og vand ud af boligen sammenlagt – som det ser ud nu – kr. 31,54 pr. m3 alt inklusive (heraf kr. 20,91 i vandafledningsafgift) så derfor er det utroligt vigtigt med det korrekte tal i rette tid.

Taksten for vandafgift var i perioden 1. januar til 30. juni 2010 kr. 2,00 pr. m3. Fra 1. juli til 31. december 2010 er den kr. 2,50. For at dette kan beregnes vil det på Årsopgørelse fremgå, at der er betalt kr. 2,25 pr. m3 (et gennemsnit). På samme måde er den faste afgift, som også blev reguleret den 1. juli, et gennemsnit på kr. 450 (ændret fra kr. 400 til kr. 500). Samtidig med Årsopgørelse 2010 tilskrives første a conto rate 2011. Her vil vandafgiften atter blive reguleret til kr. 3,50.

Generalforsamling afholdes tirsdag den 22. marts 2011. Indkaldelse med dagsorden kommer senere. Senere på foråret forventer vi at kan invitere forbrugerne til at se det nye vandværk.

Bestyrelsen ved Niels Ladegaard Jensen