Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted
Nyheder fra Pjedsted Vandværk
Vandværket i Pjedsted har fungeret rigtig godt i mange år og værket har leveret drikkevand til forbrugerne i top kvalitet til små penge. Bestyrelsen er imidlertid af den opfattelse, at værket er nedslidt og har derfor igangsat arbejdet med at klarlægge hvad der skal renoveres, hvornår det skal foretages og hvad det vil koste.

I dag består værket af iltningstårn, 6 åbne skylle bassiner, en rentvands beholder og en hydrofor. I september blev det ene af skyllebassinerne tømt for materiale for at undersøge, om dette havde mistet evnen til at rense vandet. Det viser sig nu, at betonen – som bassinerne er støbt af – ikke er vandtæt. Rentvandsbeholderen, der er placeret under gulvet i vandværksbygningen, skal renoveres for utætheder. Hydroforen bliver regelmæssigt tæthedsprøvet, men en evt. udskiftning trænger sig på.

Den bedste og mest rentable løsning vil være at fjerne de 6 skyllebassiner og montere 2 nye lukkede skylle tanke, fjerne hydroforen, renovere rentvands beholderen og anvende iltningstårnet som udfældningsbassin. Bestyrelsen er i kontakt med virksomheder der udfører sådan et arbejde – enten som total- eller delentreprise.
Et foreløbigt og forsigtigt skøn viser, at denne optimale løsning vil koste mio. kr. 1,3 – 1,5. Vandværket har en god økonomi men en sådan investering vil tære rigtig meget på egenkapitalen. Bestyrelsen lægger derfor op til at det på den ordinære generalforsamling i 2010 besluttes at sætte vandafgiften op med kr. 0,50 til kr. 2,50, samt ændre den årlige målerleje (faste afgift) til 500 kr. pr. måler – plus moms. Selv efter sådan en regulering vil Pjedsted Vandværk levere billigt drikkevand når der sammenlignes med andre vandforsyninger (f.eks. TRE-FOR: kr. 5,60, Børup: kr. 3,25, Strib: kr. 5,76). Vigtigst af alt: Vi vil dermed fremtidssikre Pjedsted Vandværk i mange år frem i tiden.

Der har været afholdt 2 møder med Midt-Jysk Vandrens – heraf startede det ene møde - som inspiration for bestyrelsen - med et besøg på Skærup ”Ny” Vandværk der er taget i brug indenfor de seneste år. Bestyrelsen vil henover vinter arbejde videre med dette store projekt og håber på til den ordinære generalforsamling i marts 2010 at kunne fremlægge et færdigt oplæg. Budgettet vil indeholde forslag til finansieringen og bliver dette godkendt vil arbejdet kunne igangsættes enten i foråret eller i efteråret 2010.

Når året går på hæld er det samtidig tiden for Pjedsted Vandværk at udsende aflæsningskort. Og det er tiden for Pjedsted Vandværks forbrugere at aflæse og indsende vandmålerens målerstand. Ved sidste indberetnings termin havde ca. 10 % af forbrugerne ikke indberettet målerstand ved fristens udløb. Bestyrelsen vil stå på tæerne for at modtage indberetningen. Der vil være mulighed for de kendte metoder til indberetning: ”Drive-in” i postkassen på adressen Landsmosevej 17, via Internet og via fastnet telefon. Som noget nyt må forbrugere også sende en SMS på telefon 4052 1957 eller sende en e-mail på adressen pjedsted.vandvaerk@bpanet.dk – husk blot forbrugernummer og installationsadresse.

Pjedsted Vandværk er kreditor på Statens vegne idet vi opkræver Grøn afgift på kr. 5,00 plus moms pr. m3 vand. Denne afgift skal afregnes med SKAT den 15. januar i det nye år og derfor er det vigtigt forinden at have udarbejdet årsopgørelse for alle forbrugere. Men til denne opgave kræves målerstanden pr. 31. december.
Bestyrelsen har i efteråret besluttet at tilføje nye gebyrer. Hvis der efter tredje betalingspåmindelse ikke er betalt ved fristens udløb lukkes for vandet. Når forbrugeren har indbetalt skyldigt beløb genåbnes vandet – begge situationer medfører et gebyr på kr. 375,00 foruden de udgifter, som en autoriseret VVS opkræver for arbejdet. Desuden vil forbrugere, der ikke ved indbetalingen af første rate 2010 er tilmeldt PBS, blive opkrævet et gebyr på kr. 100,00.

Spørgsmål til ovennævnte er meget velkommen til kasserer Chris Hansen, Landsmosevej 17, tlf.: 4052 1957. Se også værkets hjemmeside: http://www.bredstrup-pjedsted.dk/pjedsted-vandvaerk

Niels Ladegaard Jensen, Pjedsted Vandværk