Et længe næret ønske fra borgerne i Bredstrup-Pjedsted området om at kunne få leveret og afhente bestilte biblioteksmaterialer fra Fredericia Bibliotek bliver nu opfyldt.

Hallens cafeteria er blevet ombygget, så der nu er mulighed for at den ene ende af lokalet kan rumme et afhentningssted, lige som det kendes fra Erritsø Idrætscenter.

Fredericia Bibliotek har indkøbt det nødvendige udstyr, så borgerne kan betjene sig selv i Hallens åbningstid.

Man kan sidde hjemmefra og bestille sine materialer og vælge at afhente dem lokalt. Bibliotekets chauffør vil så 3 gange om ugen køre ud med materialerne. Man vil modtage en sms og/eller mail om, at materialet er klar til afhentning. Hallen vil være åben for afhentning fra 7-22 alle dage. Man skal dog lige vente et par timer efter modtagelsen af beskeden, da der er brug for tid til transporten af materialerne.

Ifølge bibliotekschef Jytte Bræmer har der været et fint samarbejde mellem hallens bestyrelse, halinspektøren og biblioteket i planlægningsfasen. Det er 8 år siden, fællesbiblioteket på skolen blev lukket på grund af en kombination af faldende brug og en besparelse. Behovet for biblioteksservice har også ændret sig meget de seneste 5-6 år, så det nuværende tilbud matcher i høj grad den travle biblioteksbruger, der er vant til at betjene sig selv digitalt og bestille og reserve materialer hjemmefra.

Der er ligeledes opsat en kasse til tilbagelevering af de lånte materialer.
Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget Lars Ejby Pedersen er glad for, at bibliotekets service rækker ud i hele kommunen, og at man benytter de nye teknologiske muligheder til det.
Yderligere oplysninger:

Bibliotekschef Jytte Bræmer
72106810
jytte.bramer@fredericia.dk