Hej alle - desværre er vores fodboldbane og vores parkeringareal plaget af nogle problemer.  Vi har konstateret, at der gentagne gange er kørt med flere knallerter/scootere på vores kampbane og træningsbane. Det giver store spor i banen og er fuldstændig uacceptabel, både
Fa Kommune og vores pladsmand Karl Thomsen bruger en masse tid på at lappe disse spor. Desuden bliver der kørt race og lavet en massehjulspin på vores parkeringsplads, sågar også mens der er møder i klubhuset. Desværre har vi endnu ikke kunnet pågribe disse drenge på 
fersk gerning,  men det betyder, at vi må gøre det total forbudt, at køre på vores parkeringsplads, med mindre man har et ærinde til Covia Arena.  Vi håber meget på, at lokalbefolkning vil hjælpe os. evt med navne/adresser på de 2-4 unge mennesker, så vi kan få en fornuftig samtale med dem og 
deres forældre, inden vi går over til en politianmeldelse.

Et andet problem er, at vi igen må konstatere at der er hundeefterladenskaber på banerne på Covia Arena. Det er ikke iorden , den anden dag, måtte der fjernes 3 efterladenskaber inden vi kunne starte kampen , og vi har nu haft problemerne ved 3 kampe.
Vores medlemmer og gæster  skal kunne dyrke deres fritidsinteresse, uden at falde/træde/glide  i diverse hunde efterladenskaber. Det er jo ikke hunden som er et svin. Der er sat skilte op med hunde forbudt. .  Påtal venligst, hvis I ser nogle som lufter deres hund på Covia Arena , at det ikke er tilladt. 
Lad være med at tage hunden med på Covia Arena, så undgår vi disse kedelige situationer.

Har i henvendelser omkring disse 2 emner, kan i kontakt vores pladsmand Karl Thomsen på mobil 28107265 eller fodboldformand Jørgen Hansen 25271311.