Generalforsamlingen i BPI blev afholdt torsdag den 23. marts 2023 i Bredstrup Pjedsted Hallen. Der var et fint fremmøde på generalforsamlingen, hvor Henrik Væver blev valgt til dirigent og herefter med sikker hånd førte de fremmødte igennem aftenens program.

Først aflagde formand Rita Pedersen hovedbestyrelsens beretning, hvorefter de enkelte afdelingsformænd aflagde beretning for hver afdeling. Beretningerne vidner om, at BPI er en forening med en masse ildsjæle, som efter nogle år med corona nu arbejder for at få idrætsforeningen tilbage i den gamle form som en god og interessant idrætsforening.

Jørgen Hansen fra fodboldafdelingen uddelte årets ungdomslederpris i BPI til Simon Erbs, som yder en stor indsats som træner. Simon er en god og engageret træner, som virkelig har været med til at løfte BPI’s ungdomsafdelingen.

Herefter overrakte Jørgen Hansen på vegne af fodboldafdelingen Henry Bluncks mindepokal til Karina Nygaard, som, selvom hun ikke er aktiv fodboldspiller, er en meget aktiv modtager af pokalen. Hun er en uvurderlig støtte i fodboldafdelingens ungdomsafdeling og en utrættelig arrangør af diverse sociale arrangementer. Karina har også været primus motor i, at BPI, som en af de første klubber i Fredericia, blev godkendt som børneklub under DBU.


Årets ungdomslederpris - Simon Erbs overrækkes af Jørgen Hansen.Henry Bluncks Mindepokal - Karina Nygaard overrækkes af Jørgen Hansen.

Herefter blev regnskabet gennemgået. BPI er en veldrevet forening og generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Der var herefter valg til hovedbestyrelsen, hvor alle, der ønskede genvalg, blev genvalgt. Formand Rita Pedersen ønskede at takke af og stillede ikke op til genvalg. Næstformand Lone Herbst takkede Rita for indsatsen og det gode samarbejde.

Generalforsamlingen valgte 2 nye medlemmer til bestyrelsen – Rune Lund Sørensen og Karina Nygaard.

Herefter var der valg til de forskellige afdelingsudvalg, hvor de af afdelingerne foreslåede medlemmer, blev valgt.

Efter generalforsamlingen mødtes den nyvalgte hovedbestyrelse til et kort konstitueringsmøde. Rune Lund Sørensen indtræder i hovedbestyrelsen som ny formand for BPI og Karina Nygaard indtræder som næstformand.

De øvrige medlemmer i hovedbestyrelsen fortsætter på deres poster.

Hovedbestyrelsen

BPI Hovedbestyrelse
marts 2023