Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted
Pjedsted Vandværk aflæser vandmålere 1. januar
Fredag den 1. januar 2021 i tidsrummet 09:00 til 16:00 aflæser Pjedsted Vandværk vandmålere i vandværkets forsyningsområde (ikke Bredstrup – skillelinjen er Åen ved Ågade). Det sker på den måde, at værkets kasserer kører rundt i området i personbil og i bilen – på en medbragt USB – fanger radiosignalet fra vandmålerne og derved får aflæsningstallet.
Bilen er, ligesom de foregående år, en sort Citroën C4 Picasso med indregistreringsnummeret AP 22.901.


Medio januar udfærdiges Årsopgørelser 2020 med tilhørende a conto ratetilskrivning for første halvår 2021. Opgørelserne kommer ud til forbrugerne i slutningen af januar med betalingsdato mandag den 1. februar 2021. Der er indtil videre ingen ændringer i nogle takster vedrørende 1. halvår 2021.

UNDGÅ GEBYR: Er betaling til Pjedsted Vandværk endnu ikke tilmeldt automatisk betaling via NETS PBS kan tilmelding foretages ved modtagelse af Årsopgørelsen. På den måde spares et betalingsgebyr. Indtil automatisk betaling fremgår af Betalingsoversigten fra PBS betales dog som hidtil.

Pjedsted Vandværks generalforsamling forventes afholdt onsdag den 17. marts 2021, kl. 19:30 i BP-Hallens mødelokale (der tages forbehold for ændringer som følge af udviklingen i Corona).
Der indkaldes med angivelse af dagsorden på værkets hjemmeside http://www.bredstrup-pjedsted.dk/pjedsted-vandvaerk.html senest 14 dage før.
Alle forbrugere i Pjedsted Vandværk ønskes hermed et Godt Nytår.

Chris Hansen, kasserer, tlf.: 40521957