Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted


Sommerfesten er lokalt fællesskab og sammenhold for Bredstrup-Pjedsted og Ullerupkvarteret. BredstrupPjedsted Idrætsforening og Elbospejderne arrangerer, og det foregår på BPI’s Stadion, Covia Arena, Pjedstedvej 33, 7000 Fredericia. 

Adgang til festpladsen er gratis. Al forplejning købes i baren og grillen. Arrangementer og aktiviteter koster mindre beløb og overskuddet går til børne- og ungdomsaktiviteter i BPI og Elbospejderne.