Beretning om Det lille Fjernsyns virke 2006

Så er der gået et år igen, og det er tid til at aflægge beretning om vores arbejde i DLF.

Tager vi det vigtige først og det er økonomien. Det går godt, vi har penge i banken og det tilskud vi modtager fra KU falder som det skal. Vi fik dog lidt af et chok her sidst på året. De havde beregnet at vi skulle modtage 140.000 kr. men efter Per havde vejledt dem ovre i København, så kunne de godt se at de skulle købe en lommeregner.

Man kan godt undre sig over en myndighed, som kan regne så meget forkert. Men det er ikke første gang jeg ser det. Men det kan godt være lidt betænkelig at man ikke kan stole på myndighederne.

Arbejdet med Det lille Fjernsyn udvikler sig som det plejer, vi er nogle gange meget aktive og andre gange lidt mere lade. Men i det store hele så opfylder vi vores norm. Vi har måttet tilbagebetale noget af vores tilskud, da vi ikke har opfyldt antallet af sendetimer. Men det gør ikke noget, og det er ikke så alvorligt, tværtimod viser det bare at vi har styr på vores ting.

Så alt i alt gå det godt med økonomien, der er også plads til at gøre nye tiltag og indkøb.

Noget som vi arbejder med er at få lavet, er en platform som skal rumme mange af vores udsendelser, både dem som kommer og de gamle. Denne platform skal kunne nås på nettet sådan at vi ikke er afhængige af Bredstrup-Pjedsted Antennelaugs net.

For vi kan jo ikke forvente at nettet her i vores lokalområde forbliver som det er. Måske kommer der andre som skal drive det, og så er der måske ikke mulighed for at der plads til os?

Vores hjemmeside køre også fint Thomas og Erik driver den med ”hård hånd”, og det skal I have ros for. Og nu når vi er ved roser så vil jeg gerne sende dem til jer 4 som får det hele til at løbe rundt – Per – Niels - Thomas og Erik.

Per og Niels har været ude og sondere markedet for mixerpulte. Vores mixer er meget gammel så det er måske snart på tide at købe en ny. De har været i Århus og har haft besøg her for demo af sådan nogle dimser. Hvordan det er gået kan de jo fortælle senere i dag, måske har de allerede købt eller som man også kan sige brugt pengene.

Hvad vil fremtiden bringe for Det lille Fjernsyn? Man skal passe på at lægge for mange planer, men måske kun se et år frem. Vi skal have mere styr på vores udsendelser, vi har fået en styringsplatform bag vores hjemmeside som har hjulpet os meget. Det har gjort det nemmere at planlægge og kommunikerer.

Som jeg også sagde sidste år så skal vi huske på at det kun er en hobby eller man kunne sige en legestue dette her, det betyder ikke noget om vi ikke opfylder sendenormen. Sådan da !

Men nogen, som godt kunne bruge både hjemmesiden og De lille Fjernsyn noget mere, er alle de foreninger, som også er medlem her hos os. I har her en platform hvor I hurtigt kan komme ud til mange mennesker. De muligheder I har, er mange, og meget af arbejdet kan I lave selv. Og på den måde bestemmer i både indhold form m.m.

Husk, vi stiller pladsen til rådighed, og I fylder den.

Nu om lidt er jeg på valg som formand og jeg tager gerne 2 år mere, men måske skulle vi se på om ikke der skal rykkes lidt rundt om 2 år. Så har jeg været formand i ca. 15 år, så det kunne godt være der skulle nye kræfter til?

Tak for godt samarbejde med alle og enhver i 2006 og jeg håber at det bliver lige så godt i resten af 2007!

Februar 2007
Jørn Weiss