Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted
Året 2011 var igen et godt år for Det lille Fjernsyn.

Det største og bedste der er sket for os, er at vi har fået vores helt eget studie her på skolen. Nu slipper vi for at stille lys og kameraer op hver gang vi mødes om torsdagen, og kan i stedet koncentrere os mere om, hvad vi skal sende. Stor tak til lokale sponsorer og til Jørn, Niels og Thomas der har været de bærende kræfter til at få istandsat studiet. Eleverne på skolen har også glæde af lokalet, som de benytter til at producere deres egne videoer.

2011 var også det år, hvor det endelig lykkedes at få et tilskud fra kommunen. Vi havde søgt om 25.000 kr. til istandsættelse og udstyr til vores nye studie, og vi fik bevilliget 10.000 kr. – Kommunens trængte økonomiske situation taget i betragtning, er det selvfølgelige bedre end ingenting, og vi har da også for længst brugt pengene!

Vi producerer stadig masser af tv: De små nyheder, revy, gymnastikopvisning, fodboldkampe, debat om ny skolestruktur, og så sent som i sidste uge var hele holdet på Fredericia Gymnasium for at optage deres musical, og vi glæder os til at vise resultatet senere i år.

På trods af tilskuddet fra kommunen, så ”tærer” vi stadig på vores formue. Vi arbejder med forskellige ideer, hvordan vi kan få en indtægt. Vi håber snart at kunne offentliggøre vores planer om at komme ud til bredere publikum, så flere kan få glæde af vores udsendelser på tv, og dermed også at vi kan få flere medlemmer.

Dette er vores mål her i 2012, og vi har stadig masser af gå-på-mod, og lyst til at lave tv. Så vi tror og håber på at vi også på denne måde kan få flere frivillige til vores kanal, og selvfølgelig også flere indtægter.

I al beskedenhed synes vi, at Det lille Fjernsyn og hjemmesiden er en vigtig del af lokalsamfundet, og at det ville være lidt mere besværligt at få information og nyheder ud, hvis vi ikke var her!

Så også derfor: vores sædvanlige opråb - brug os!

Vi siger det hvert år til generalforsamlingen, og jeg vil gerne gentage det igen i år:

Vi har sendefladen og vi har mulighederne, og I skal bare bruge det!

For det vi har her i Bredstrup-Pjedsted med Det lille Fjernsyn, er noget helt særligt, og det er noget som ikke ret mange andre lokalsamfund kan ”prale” af! – så hjælp os med at holde liv i det! Og også gerne ved et medlemskab af Det lille Fjernsyn.

Til slut vil jeg gerne takke alle dem vi har arbejdet sammen med i 2011.

Også en tak til de øvrige i bestyrelsen. Det er altså bare et kanon godt team vi har her,– det den ene ikke lige kan eller har tid til, er der ”bare” en af de andre der ta’r sig af – tak for det - jeg er glad for selv at være en del af det!!

Det var så formandens beretning for 2011, som jeg håber, vil blive godkendt lige om lidt.

9. februar 2012

Erik Kleemeyer