Dagsorden til bestyrelsesmøde i Beboerforeningen mandag den 22. oktober kl. 19.30 hos Karen

 1. Valg af mødeleder og referent. (Referent iflg. turnus: Charlotte).
  Mødeleder Karen referent Charlotte

 2. Godkendelse af dagsorden.
  Tilføjet 5c. Dagsorden er godkendt

 3. Siden sidst:
  1. Generel information.
   Der har været tvivl omkring vores erhvervsulykkesforsikring til dækning af frivillige der udfører arbejde for beboerforeningen. 
   Kommunen har en forsikring for frivillige vi undersøger om vi kan være dækket af den og dermed ikke behøver at have vores egen forsikring.
   Det er aftalt at grundejerforeningen kan låne plænetraktoren til at slå ved engen bag Elbokrogen. 

  2. Andet.
   intet

 4. Økonomi.
  220 medlemmer i øjeblikket så det er på samme niveau som sidste år. 

 5. Kommende opgaver:
  1. Møde med Demokrati- og Borgerudvalget den 23.10. Dagsorden og ønsker.
   Bredstrup-Pjedsted er en aktiv by der har næsten alt, hvad hjertet kan begære.
   Hvordan promoverer vi byen?
   Hvad blev der af landsbyklynge projektet?
   Det økonomiske råderum er meget snævert, hvis man ser på de opgaver der ligger. 
   Der er mange kommunale arealer der skal vedligeholdes. 
   Er der en ny helhedsplan i støbeskeen når den nuværende udløber?

  2. Stationsvej 2. 
   Der er flyttet stabilgrus så parkeringsarealet er samlet på et sted.
   Arealet med den gamle købmandsparkering viste sig at indeholde en del murbrokker og sten. Det er derfor oplagt at lave et område der kræver fast underlag på området. 
   Der afholdes et møde med Mogens for at aftale de næste skridt. 
   Første afdrag er betalt. 

  3. Juletræstænding (tilføjet dagsorden)
   Karen spørger Orla om han vil være tovholder på arrangementet. 

  4. Andet.
   intet

 6. Eventuelt. 
  Der er blevet asfalteret på Pjedstedvej fra Santrol arena til og med svinget ved krudtgården. Det betyder desværre at bumpet ved stadion ikke længere er så markant.

  Der mangler stadig striber til afmærkning af bump