Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted

Referat fra bestyrelsesmøde i Beboerforeningen torsdag den 4. april kl.19.30 hos Karen.

 1. Valg af mødeleder og referent. (Referent iflg. turnus: Louise).
  Mødeleder, Ole – Referent, Louise

 2. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendt med tilføjelser af punkt d og e under Siden sidst og punkt b og c under Kommende opgaver.

 3. Siden sidst:

  1. Generel information.
   Forespørgsel fra Michael præst om at bruge Præstegårdshaven i Pjedsted til påskearrangement. Der behøver ikke spørges om lov. Den er til fri afbenyttelse. Forespørgsel fra Michael præst om man kan lægge affaldsindsamlingen således at man kan lave et samarbejde med konfirmanderne, og der ikke er sammenfald med gudstjeneste. Muligheder:
   1. Rykke affaldsindsamling til lørdag
   2. Lægge gudstjenesten kl. 9 og starte kl. 10 med affaldsindsamling kl. 10
   3. Flytte affaldsindsamlingen til efter gudstjeneste, starte med let frokost, slutte med kaffe og kage.

  2. Evaluering af affaldsindsamling.
   Husk flag næste år.
   Super dag. Det kører efterhånden på rutinen. Rigtig flot fremmøde. Ca 60.

  3. Kampagne for grundene på Sivvænget.
   Jakob, Karen og Ole har været til møde med kommunen om et PR fremstød for Sivvænget. Godt, positivt og løsningsorienteret møde. Gensidig udvikling af ideer. Der skal laves videomateriale med interviews mm. Planlagt til efter påske. Der skal laves ca 5 korte videoer til fx sociale medier mm. Kommunen har desuden promoveret Sivvænget på bolig- og livsstilsmesse.
   Ønske om en stand eller lign på sommerfesten.
   Louise laver folder klar til sommerfesten.

  4. Borgerhøring, FN’s verdensmål
   Jakob har været til høring om FN’s 17 verdensmål. Spændende møde. Kommunen er meget engageret.

  5. Sct Hans
   Plænlægges på næste møde

  6. Andet.

 4. Økonomi.
  Ole har talt med Spar Nord efter om renter, og vi er blevet fritaget for at betale rente for indlån.
  BPI har tidligere deponeret penge til aktivitetspladsen. De er nu ført tilbage til BPI, da arbejdet med aktivitetspladsen er sat i bero.
  Økonomien på Stationsvej 2 ser fornuftig ud.

 5. Kommende opgaver:

  1. Indvielse af pladsen Stationsvej 2.
   Officiel indvielse planlagt til efter sommerferien.

  2. Møde med borger- og demokratiudvalget
   30 juni er vi inviteret til møde med Borger- og Demokratiudvalget. Vi har desuden bestyrelsesmøde samme aften.

  3. Sommerbrev
   Karen forfatter, Louise sætter op. Ole sender diverse filer af logo og billeder.

  4. Andet.

 6. Eventuelt.