Bredstrup-Pjedsted - Forny PBS tilmelding Pjedsted Vandværk
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Forny PBS tilmelding Pjedsted Vandværk

Pjedsted Vandværk anmoder sine forbrugere om på ny at tilmelde betaling af fakturaer til PBS Den oprindelige betalingsaftale imellem NETS og Pjedsted Vandværk er ved en fejl blevet afmeldt her i foråret. Det har de fleste forbrugere i vandværket, som var tilmeldt PBS, sikkert opdaget ved at læse PBS Betalingsoversigten for juni. Afmeldingen skyldes en ærgerlig misforståelse imellem undertegnede og Middelfart Sparekasse. Den gamle aftale kunne ikke genoprettes – derfor er der lavet en ny aftale med et nyt PBS-nummer. Desværre er jeg derfor nødsaget til at anmode alle forbrugere om på ny at tilmelde fakturaer fra Pjedsted Vandværk til automatisk betaling ved PBS. Det kan allerede nu gøres i respektive Netbank for dem der har en sådan eller ved henvendelse til sit pengeinstitut. De oplysninger der skal bruges er:

PBS nummer: 08533040
Debitorgruppe: 00001
Aktuel forbrugernummer (4 cifre)


Tilmelding kan også ske ved modtagelse af næste faktura der kommer i sidste halvdel af august 2016 med betalingsdato torsdag den 1. september 2016.

Undertegnede kasserer er meget gerne behjælpelig med tilmelding som kan ske via vores administrations program. Det er imidlertid en mere besværlig vej at gå og kræver information om forbrugerens CPR-nummer, samt registrerings- og kontonummer. Men er der nogle for hvem det nærmest er umuligt at komme i sin bank og man ikke har Netbank er man velkommen til at kontakte undertegnede, så må vi finde en løsning.

På grund af ovenstående er tilskrivning af rate 2 udskudt med 1 måned, således at raten tilskrives i første halvdel af august med betalingsdato torsdag den 1. september 2016.

Jeg beklager de ulemper der måtte være forbundet med denne situation.

Pjedsted, søndag den 17. juli 2016,
Chris Hansen, kasserer.