Bredstrup-Pjedsted - Lugtgener
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Lugtgener

Jeg synes ikke det er i orden at sprede gylle så tæt på kr. himmelfarts fridagene uden overhovedet at have gjort os bekendt med det. Så kunne man måske have fundet et andet tidspunkt eller noget lign.

Vi skal nu vaske tøj om fordi det lugter, det er f..... træls.
Hvem tilhører marken der grænser op til Ågade og stallerupvej?
Jan

Tilføjet 13. maj 2016
For at undgå misforståelser bringer vi hermed det klagebrev over gyllelugt, der er blevet sendt af Susanne Backer med flere til Fredericia Kommune.
Brev som PDF-dokument.

En lille tilføjelse fra redaktionen (13. maj 2016)
En længere redegørelse fra Fredericia Kommune kan læses i dette PDF-dokument.

Skriv din kommentar

Skriv kommentar som gæst

0
Hent tidligere kommentarer
 • Jesper Frederiksen

  Vi bor på Ellegårdsparken og også her har lugten i Kristihimmelfartsferien været langt over det acceptable niveau. Landmændene skal selvfølgelig have lov til at drive deres erhverv - men de sidste 4 dage har været helt sindsyge med lugtgener. Det kan simpelthen gøres langt mere inteligent i år 2016! Er 100% med på at klage! Hilsen Jesper

 • Rasmus

  hvorfor er det lige at man flytter på landet hvis man ikke kan tage lugten af sådan noget.? Jah undskyld at jeg spørg. ;)

 • Anne-Mette

  Jeg forventer at der spredes gylle-der skal jo mad på bordet! Ikke mange misunder en landmand for det hårde og farlige arbejde som ligger på alle tider af døgnet/året-MEN der må være gjort noget forkert eftersom lugtgenerne nu på 5. dagen er ligeså slemme som i starten og faktisk næsten værre nu!? Det giver hovedpine og kvalme-og lyst til at komme væk fra sin egen matrikel.. Måske skulle man sprede gyllen når der var udsigt til regn indenfor en overskuelig periode og så i hvert fald ikke overhælde gyllen så den efterlader søer af gylle! Fint I klager, for det er ikke rimeligt at finde sig i så massiv en stank-og helst skulle vi undgå så lang en periode med gyllestank igen. Anne-Mette

 • Louise

  Du har valgt at bo på landet, så må du tage det sure med det søde.. De skal også være her, du vil sikkert gerne både have brød, kød, ost, mælk. Bonden arbejder... Også selv om du og din familie har en helligdag

 • Michael B. Sørensen

  Jeg må sige, at jeg efter min første kommentar også har 'ramt' lugten for alvor (bor nemlig ikke lige op og ned af de berørte marker) - så har det i år været over alle grænser. Og jeg må give ret i, at det kan man simpelthen ikke være bekendt.

 • Dorit Kring

  Jeg tillader mig at blande mig i debatten, da vi i går modtog en meddelelse fra Fredericia Kommune ang. klage over gyllelugt fra mange Bredstrupborgere. At lugten fortrinsvis stammer fra gyllekørsel 4.maj på Håstrupgårds marker.
  Men at det også blev oplyst af en beboer i Bredstrup, at der er kørt gylle på mindst 1 af vore marker ved Bredstrup natten til fredag d.6.maj og natten til lørdag d.7.maj. Hvilket er ulovligt.
  Sagen er blot, at ingen af vore marker i Bredstrup, tilhørende Bredstrupgaard, har fået gylle overhovedet. Hvis anmelderen havde taget træsko på og gået en tur på markerne, kunne hun se, at der ikke er det mindste spor af gylle. Hvis der var spredt gylle fredag og lørdag nat, ville der være tydelige gyllestriber på marken, da det ikke har regnet siden.
  Det er ikke rart at blive anklaget for noget, man ikke har gjort. Eller at blive lagt for had som hensynsløs "Gyllesvin" i et sogn.
  Jeg har den holdning, at hvis man er sej nok til at anklage - og det viser sig at være uberettiget - så må man også være sej nok til at give en undskyldning!

 • Susanne Backer

  Kære alle - inklusive Søren og Dorit Kring

  Der er mange der har klaget over gener i forbindelse med gylleudbringningen i Bredstrup op til Kr. Himmelfartsferien. Jeg har på vegne af 18 husholdninger lagt navn til en klage som er sendt til Fredericia Kommune, som har vurderet gylleudbringingen, og kendt den lovlig. Vi har efterføglende sendt en kaffe invitation til Esben Graff, som er den ansvarlige for den gylleudbringning vi har klaget over, med henblik på at få en dialog om, hvordan vi fremadrettet kan tage mest muligt hensyn til hinanden.

  Jeg er stået frem med navn telefon og mail, fordi jeg gerne vil en åben og sober diskussion, med det formål at vi alle sammen skal kunne finde ud af at være her. Jeg vil gerne opfordre til at holde den gode tone, og er meget ked af at blive udsat for ubehagelige telefonopringninger.

  Jeg opfordrer især Søren og Dorit Kring til at sende mig deres emailadresse på backersusanne@gmail.com. Så vil jeg sende den klage jeg på vegne af 18 husholdninger har sendt. Så kan I forholde jer til det konkrete. Det er alle andre interesserede også velkomne til, da jeg desværre ikke kan se at jeg kan oploade hele dokumentet her på hjemmesiden.

  Kommentar sidst redigeret omkring 2 år siden af Thomas Fragtrup
 • Dorit Kring

  Kære alle
  vi har fået tilsendt jeres klage fra Nina Karner. Her skriver I:
  "Rimelige skridt til reduktion af gener kunne være:
  - Gylleudbringning og andet markarbejde finder kun sted på ugens første 4 dage, og aldrig op til helligdage og weekender.
  -Gylleudbringning og andet markarbejde må ikke finde sted om natten(fx 22.00-6.00)
  -Markredskaber,køretøjer og andet udstyr som fx gylletanke må kun anbringes og samles minimun 200 m fra beboelse.
  -Særligt ved gylleudbringning og sprøjtning skal der tages højde for vindretning. Der må hverken sprøjtes eller bringes gylle ud, når vinden står i øst, da alt blæser lige ind over det bebyggede område.
  -Gylleudbringning skal varsles skriftligt med mindst 48 timers varsel, og det skal være muligt at få kontakt til en dansktalende ansvarlig person, såfremt der opstår behov for dialog om den måde gylleudbringningen foregår på."
  Hertil kan jeg kun sige: Naturen og vejret indretter sig desværre ikke efter en ugeplan med weekender og helligdage.
  Som landmænd er vi nødt til at indrette os efter vejret og det klima vi bor i. Det er vi ikke herre over.
  Når det regner kan vi ikke køre i marken. Vi kan ikke sprøjte, når det regner eller blæser. Vi kan ikke høste før kornet er modent og tørt.
  Hvis kornet er modent og tørt og der er regnvejr i vente, så bliver vi nødt til at høste - nogle gange også om natten.
  Vi har oplevet år, hvor mange ikke nåede at høste, så kornet bare stod og rådnede på marken.
  Jeg håber de fleste vil bære over med, at det i foråret lugter, når gyllen skal køres ud - for så derefter at kunne nyde de frodige marker. Når rapsen blomstrer i den smukke gule farve og når kornet udvikler sig og bølger for vinden.
  At man vil nyde det rige dyreliv, der er på markerne.
  At man vil se en værdi i, at børn kan følge med, når der arbejdes på marken. Se de store maskiner - opleve den danske bondekultur, hvor vi bl.a. hele familien spiser i marken, når der høstes. Mærke duften af høst om sommeren - duften af efterår, når der pløjes og såes.
  Hvor ville jeg ønske, at de fleste vil vægte alle de positive ting ved at bo på landet.

 • Rie

  Lige en kommentar til den klage/brev der er indgivet til kommunen.
  Vi ( min mand og jeg ) har IKKE, og gentager IKKE klaget over mark-kørsel om natten når der høstes, men over den MEGET ekstreme lugt der har været i forbindelse med gylle-spredning, så derfor blev jeg lidt ked af at læse klagen og se at vores adresse er på listen. Det er ikke fordi at jeg vil trække vores klage tilbage, men bare gøre opmærksom på at det som sagt IKKE var det der blev spurgt om den dag der blev indsamlet oplysninger om lugt-generne.

 • Jan

  Kommentar til Dorte kring.
  Hallo det er ikke morten Korch det her. Det er storlandbrug så det basker, med utrolige mængder gylle der skal ud og så er det oven i købet forsuret!!! Som I kan se på Backers billeder er det ligefrem store tankvogne der kommer. Producerer de så meget gylle? Behøver de at sjaske marken til med gylle. Jeg har før oplevet gyllespredning i gamle dage hvor man spredte i højden, men det var aldrig så slemt som nu. Hvorfor forsurer man gyllen. Det burde ikke være nødvendig.