Bredstrup-Pjedsted - Pjedsted Vandværk
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Pjedsted Vandværk

Sort bil i Pjedsted: Pjedsted Vandværk aflæser vandmålere. Fredag og lørdag (den 1. og 2. januar 2016) fjernaflæser Pjedsted Vandværk samtlige vandmålere i vandværkets forsyningsområde. Det sker på den måde, at værkets kasserer kører rundt i området i personbil og i bilen – på en medbragt PC – fanger radiosignalet fra vandmålerne og på den måde får aflæsningstallet. Bilen er, ligesom for et år siden, en sort Citroën C4 Picasso med registreringsnummeret AP 22.901.

Medio januar udfærdiges Årsopgørelser 2015 med tilhørende a conto ratetilskrivning for første halvår 2016. Opgørelserne kommer ud til forbrugerne i slutningen af januar med betalingsdato mandag den 1. februar 2016. Eneste takst der reguleres med virkning fra 1. januar 2016 er drikkevandsafgiften der falder fra kr. 0,67 til kr. 0,39 pr. m3.

Pjedsted Vandværks generalforsamling bliver tirsdag den 15. marts 2016, kl. 19:30 i BP-Hallens mødelokale. Der indkaldes med angivelse af dagsorden på værkets hjemmeside http://www.bredstrup-pjedsted.dk/pjedsted-vandvaerk.html   senest 14 dage før.

Med venlig hilsen
Chris Hansen, kasserer, tlf.: 40521957