Bredstrup-Pjedsted - Henvendelse ang. bustrafik
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Henvendelse fra Beboerforeningen til Fredericia Kommune og Sydtrafik

Pjedsted, den 7. marts 2012

Til Fredericia Kommune og til Sydtrafik vedrørende ændringer i bybuskørslen i Fredericia kommune.

Bredstrup-Pjedsteds indbyggere følger med interesse og spænding debatten om de fortsatte problemer med bybusdriften i Fredericia kommune.

Bredstrup-Pjedsted Beboerforening har tidligere påpeget problemer med at overholde køreplanen på vores lokale rute 5 – når færdselsregler og hastiighedsgrænser samtidig skal respekteres.

Dengang var svaret, at ruten var blevet prøvekørt, og at der ikke var problemer.

Nu viser det sig, at chaufførerne giver os ret, og at det er et generelt problem for alle ruter (se artikel i Fredericia Dagblad 27. februar 2012).

På oplandsruterne er det meget vigtigt, at der er sammenhæng mellem de lokale ruter og den øvrige, kollektive trafik, så vi kan komme videre til bl.a. skole/uddannelse og arbejde – og retur igen.

Derfor vil vi være meget kede af, at busserne – som foreslået af chaufførerne - skulle ankomme til Fredericia Banegård til forskudte tider. Det vil kunne forlænge og besværliggøre vores rejse yderligere.

Vi håber, der snart falder lidt ro over ”bussagen”, som jo for vores lokalrute 5 også omfatter fordyrelse af billetpriserne på ca.50% på grund af indførelse af en ekstra, tredje zone. Det giver i øvrigt også anledning til forvirring blandt bybuschaufførerne, som jo på alle andre ruter i kommunen skal udstede 2-zoners kort, men de skal ikke på vores rute- som nogle chauffører tror -  opkræve ekstra gebyr på periodekort.

Vi glæder os til – forhåbentlig – snart at blive ligestillet med kommunens øvrige borgere.

Med venlig hilsen
Lis Holtegaard
Bredstrup-Pjedsted Beboerforening.