Bredstrup-Pjedsted - Takstzone rod i Fredericia Kommune
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

I forbindelse med de nye zoner for bybussen må man nok stille det spørgsmålet, er der igen blevet lavet en fodfejl?

Sagen er den, at Sydtrafik har sendt takstzonegrænserne i høring den. 1. april 2009.
I den høring fremgår det:
For at forenkle billetteringen i bybusserne, er zonegrænserne i samtlige bybusnet bortset fra Esbjerg placeret således, at by busserne holder sig indenfor to zoner.

Fredericia Kommune den. 12. maj 2009. indstillet at Fredericia Kommune ikke har bemærkninger til zonegrænsernes placering.

Det viser sig nu at der er rod i forhold til det man har besluttet.
Betydningen af man ikke har fulgt den politik som man selv har besluttet er, at borgerne i Herslev og Bredstrup-Pjedsted skal betale 28 kr. i stedet for 19 kr. for en en tur med bussen til Fredericia.
Altså en stigning på ca. 50%, vi har spurgt Beboerforeningen om det er rimeligt?

I et brev til Kommunen skriver de:
Det finder vi ikke rimeligt.
Så vidt vi kan se, er vi det eneste område i Fredericia kommune, som får denne stigning.
Informationen omkring denne ændring har bestemt heller ikke været imponerende!

Vi har også spurgt Fredericia Kommune om denne “fodfejl”. Man kan desværre ikke på nuværende tidspunkt udtale sig. Man venter på at formanden for teknisk udvalg Lars Ejby, kommer hjem fra EM i håndbold.
Vi har her på et lille Fjernsyn lavet en aftale om et interview når han kommer hjem.
Se også Fredericia Dagblad lørdag den. 21 januar, om Dobbelt bus-regning!Kommentar fra Beboerforeningen
Bredstrup Pjedsted beboerforening kan ikke se det rimelige i at zoneændringerne i Region Syddanmark gør transport imellem Fredericia og Herslev eller Bredstrup-Pjedsted 50% dyrere.

Vi undrer os over, at Fredericia kommune ikke har reageret imod takstzoneændringen i deres høringssvar til Sydtrafik i 2009. En sandsynlig forklaring er, at kommunens folk ikke har gennemgået materialet tilstrækkelig grundigt. Havde de det, ville de have opdaget hvilke konsekvenser ændringen ville have for Herslev og Bredstrup-Pjedsted.

Måske har de ikke nærlæst zonekortet og til/fra matricen, men kun fæstnet sig ved, at der i høringsmaterialet var givet garanti for, at man indenfor et bybusområde ikke kunne komme til at betale for mere end 2 zoner.

At zonen i det hele taget er blevet tilføjet kan skyldes, at bybussen til Herslev og Bredstrup-Pjedsted på høringstidspunktet endnu kun var på tegnebrættet. Det kan have forledt Sydtrafik til at tro, at vi ikke ville være en del af Fredericias bybusnet.

Uanset hvad, så er der sket en fejl, som buspassagererne nu betaler prisen for!
Det er helt urimeligt at vi i Herslev og Bredstrup-Pjedsted som det eneste sted i Fredericia kommune skal betale for 3 zoner for at komme til og fra Fredericia.
Hvorfor skal det være 50% dyrere at blive transporteret til Bredstrup-Pjedsted som til Trelde eller Skærbæk? Der er faktisk kortere til Bredstrup-Pjedsted!

I 2007 trådte en bekendtgørelse i kraft til regulering af takststigninger i den kollektive trafik.
Reguleringen sker vha. et takstloft, hvilket gør, at takststigningerne for billetterne inden for et trafikselskab i gennemsnit skal ligge under et beregnet "loft".
Takststigningsloftet for 2012 er 3,1%

Nu er der ikke tale om takststigning i vort tilfælde, men dog en prisstigning, og hvis hensigten med takststigningsloftet er at garantere passagerer i den offentlige trafik en begrænset årlige udgiftsstigning, så må vi kræve en lignende garanti.

Lone Herbst Nørgaard
Bredstrup-Pjedsted Beboerforening