Bredstrup-Pjedsted - Ny skolestruktur i Fredericia
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Byrådet skal vedtage en ny skolestruktur for Fredericia Kommune. En ny rapport, udarbejdet af et eksternt konsulentfirma, viser forskellige løsningsmodeller.
Den politiske beslutning for skolestrukturen skal være taget 27. februar 2012.