Bredstrup-Pjedsted - Sort bil på (af-)veje i Pjedsted
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Sort bil på (af-)veje i Pjedsted

Pjedsted Vandværk aflæser vandmålere 1. januar

Tirsdag den 1. januar 2019 i tidsrummet 09:00 til 15:00 aflæser Pjedsted Vandværk vandmålere i vandværkets forsyningsområde. Det sker på den måde, at værkets kasserer kører rundt i området i personbil og i bilen – på en medbragt USB – fanger radiosignalet fra vandmålerne og derved får aflæsningstallet. Bilen er, ligesom de foregående år, en sort Citroën C4 Picasso med indregistreringsnummeret AP 22.901.

Medio januar udfærdiges Årsopgørelser 2018 med tilhørende a conto ratetilskrivning for første halvår 2019. Opgørelserne kommer ud til forbrugerne i slutningen af januar med betalingsdato fredag den 1. februar 2019. Der er indtil videre ingen ændringer i nogle takster vedrørende 1. halvår 2019.

UNDGÅ GEBYR: Er betaling til Pjedsted Vandværk endnu ikke tilmeldt automatisk betaling via NETS PBS kan tilmelding foretages ved modtagelse af Årsopgørelsen. På den måde spares et betalings gebyr. Indtil automatisk betaling fremgår af Betalingsoversigten fra PBS betales dog som hidtil.

Pjedsted Vandværks generalforsamling bliver afholdt torsdag den 14. marts 2019, kl. 19:30 i BP-Hallens mødelokale. Der indkaldes med angivelse af dagsorden på værkets hjemmeside http://www.bredstrup-pjedsted.dk/pjedsted-vandvaerk.html senest 14 dage før.

Alle forbrugere i Pjedsted Vandværk ønskes hermed et Godt Nytår.


Chris Hansen, kasserer, tlf.: 40521957