Bredstrup-Pjedsted - Sort bil på (af-)veje i Pjedsted
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Sort bil på (af-)veje i Pjedsted

Pjedsted Vandværk aflæser vandmålere

Søndag den 1. januar 2017 i tidsrummet 09:00 til 15:00 aflæser Pjedsted Vandværk vandmålere i vandværkets forsyningsområde. Det sker på den måde, at værkets kasserer kører rundt i området i personbil og i bilen – på en medbragt PC – fanger radiosignalet fra vandmålerne og derved får aflæsningstallet. Bilen er, ligesom de seneste 2 år, en sort Citroën C4 Picasso med indregistreringsnummeret AP 22.901.


Medio januar udfærdiges Årsopgørelser 2016 med tilhørende a conto ratetilskrivning for første halvår 2017. Opgørelserne kommer ud til forbrugerne i slutningen af januar med betalingsdato onsdag den 1. februar 2017. Der er indtil videre ingen ændringer i nogle takster vedrørende 1. halvår 2017.

UNDGÅ GEBYR: Fik du ikke fornyet tilmelding til PBS i sommer kan det gøres ved modtagelse af Årsopgørelsen. På den måde spares et betalings gebyr.

Pjedsted Vandværks generalforsamling bliver afholdt torsdag den 16. marts 2017, kl. 19:30 i BP-Hallens mødelokale. Der indkaldes med angivelse af dagsorden på værkets hjemmeside http://www.bredstrup-pjedsted.dk/pjedsted-vandvaerk.html senest 14 dage før.


Chris Hansen, kasserer, tlf.: 40521957