Bredstrup-Pjedsted - AFLYST - Forsamlingshusets generalforsamling 2020
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet


Pjedsted Kultur & Forsamlingshus inviterede fornyligt til foreningens generalforsamling torsdag d. 19. marts 2020 kl. 19.30.
Som alle ved, er der sket en del siden med hensyn til corona-virus i Danmark og der er fra myndighedernes side indført en række begrænsninger, forbud og opfordringer til virksomheder, institutioner, teatre, samlingssteder, private, transportselskaber, mv.
En sædvanlig generalforsamling i Forsamlingshuset plejer at være med 40-50 deltagere og hvor vi samles over lidt mad og drikke i nogle timer efter den formelle del af programmet som normalt plejer at vare en halv time.
Med udgangspunkt i corona-virus situationen, de indførte begrænsninger og anbefalinger for undgåelse af smitte spredning, er det dog Bestyrelsens beslutning at udsætte dette års generalforsamling udfra et forsigtighedsprincip. Dette sker selvom at et lille arrangement som foreningens generalforsamling er under myndighedernes begrænsninger og hvor afholdelsen ikke strider imod nogen anbefalinger fra de sundhedsfaglige eksperter.
Bestyrelsen ønsker dog med beslutningen at udsatte personer, dvs sårbare og ældre medlemmer, ikke risikerer noget ved en deltagelse i dette års generalforsamling i Forsamlingshuset og at arrangementet ikke bidrager til smitte spredning.
Der vil på et senere tidspunkt blevet kommunikeret en ny dato for afholdelse af generalforsamling i Pjedsted Kultur & Forsamlingshus.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Pjedsted Kultur & Forsamlingshus

Er du medlem af foreningen for Pjedsted Kultur & Forsamlingshus inviteres du/I hermed til generalforsamling, hvor der er lejlighed til at gøre jeres indflydelse gældende, høre om husets drift i 2019 samt fremtiden og møde de andre medlemmer.
Kom og vis din interesse for husets vel, de frivillige hjælperes indsats og bestyrelsens arbejde.

Der afholdes ordinær generalforsamling i :
Pjedsted Kultur & Forsamlingshus torsdag d. 19. marts 2020 kl 19:30

Dagsorden er som følger:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Rettidig indkomne forslag ( 10 dage før )
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  
På valg er:
  
Tommy Erbs
  Ole Jensen
  Flemming Sindberg
  Suppleant: Jan Larsen
  Valg af revisor og revisorsuppleant:
  På valg er som revisor Jonna Boldt
  - som suppleant Annette V Hansen
  - som suppleant Lena Brylling
 7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er Foreningen og Kolding Kokken vært ved lidt mad og drikke.
Som de seneste år omdeles der ikke girokort for indbetaling af 2020 kontingent. Vi har derimod i bunden af denne indkaldelse angivet forsamlingshusets girokonto samt forsamlingshusets bankdetaljer inkl. Mobile Pay med angivelse af Husets mobile shop nummer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Pjedsted Kultur & Forsamlingshus

GIRO
Indbetalingskort via Netbank +73< +80608896 kr 150,00

BANK
Reg. nr.: 9196 Bankkonto nr.: 4583182808 Beløb: 150,00 kr.

MOBILE PAY
Mobileshop nr.: 84576 Beløb: 150,00 kr.