Bredstrup-Pjedsted - Invitation til Generalforsamling 2019 i BPI
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet


Medlemmer af BPI inviteres til årets Generalforsamling i Bredstrup Pjedsted Idrætsforening torsdag den 14. marts 2019 kl. 19:00 i Bredstrup Pjedsted hallen. Mød andre aktive medlemmer over lidt lækkert at spise og drikke umiddelbart efter generalforsamlingen.

Kom og hør hvordan året er gået og få indblik i BPIs økonomi. Du har også mulighed for at vælge medlemmer til både bestyrelse og afdelingsudvalg – eller du kan selv stille op til posterne. Vil du ikke det, kan du roligt komme alligevel, da der er opstillet et tilstrækkeligt antal kandidater til posterne.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Uddeling af Årets Ungdomslederpris og Henry Blunks mindepokal
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg
  1. Valg af bestyrelse og udvalg i henhold til §5 og §6
  2. Valg af suppleanter til bestyrelsen og udvalg i henhold til §5 og §6
  3. Valg af bilagskontrollant
  4. Valg af bilagskontrollant suppleant
 7. Eventuelt

Har du et forslag, som du gerne vil have behandlet på generalforsamlingen, så skal det være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Skriv til Nicolaj Wyke på mail@nicolajwyke.dk.

Vedtægterne finder du på byens hjemmeside under BPI eller på dette link http://www.bredstrup-pjedsted.dk/bpi/vedtaegter.html

Prisuddelinger
Igen i år vil der i forbindelse med generalforsamlingen bliver uddelt Årets Ungdomslederpris og Henry Blunks mindepokal. Vi glæder os til kunne påskønne de særlige indsatser.

Kommer du?
Du er altid velkommen og behøver ikke give besked. Men det vil være dejligt, hvis du inden den 10. marts kan fortælle, om du kommer, så vi kan sørge for nok at spise til alle.
Tilmelding 

Mange hilsner
Nicolaj Wyke, formand for Hovedbestyrelsen i BPI