Bredstrup-Pjedsted - Erstatningsforedrag om H.C. Andersen
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Foredrag torsdag den 17. januar kl. 14.30 i Konfirmandstuen.
Vi må desværre aflyse foredraget med Luksusvagabonden Lis Ingemann på grund af sygdom. I stedet kommer Erling
Preussler og fortæller om H.C. Andersen.Erling Preussler, tidligere mangeårig organist ved Sankt Michaelis Kirke i Fredericia foredrager om H.C. Andersen
På en meget levende og engageret måde fortæller Erling Preussler om hele H.C. Andersens liv og levned fra fødsel til grav. Erling
Preussler har læst alle H.C. Andersens dagbøger og fortæller om forfatterens fødsel, skolegang, udvikling, udlandsrejser, forfatterskab
og hædersbevisninger.
"Det gør ikke noget at være født i andegården når man kun (blot) har ligget i et svaneæg"

Pris: 20 kr. for kaffe/te og blødt brød.