Bredstrup-Pjedsted - Ny analyse fra Pjedsted Vandværk
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet


Pjedsted vandværk har fået foretaget en ordinær analyse som måler obligatoriske pesticider i drikkevandet - denne gang dog udvidet med 2, i medierne, meget omtalte pesticider 1,2,4-Triazol og N,N-Dimethylsulfiamid (DMS). Der er ikke påvist noget indhold af disse gifte ligesom der heller ikke blev registreret noget Chloridazon ved forrige måling.

Vandanalyse Pjedsted Vandværk 31. oktober 2018