Bredstrup-Pjedsted - Stillingen som sognepræst i Bredstrup-Pjedsted Pastorat
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet


Stillingen som sognepræst i Bredstrup-Pjedsted Pastorat i Haderstev Stift er ledig til besættelse.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.
Til stillingen hører efter nærmere aftale en særlig forpligtelse til betjening af Sundhedshuset i Fredericia.
Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftate om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb på kr. 43.000 årligt. (grundbeløb pr. 31. marts 2012).
Der tages forbehold om udvidelse af ansættetsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættetsesområder for tjenestemænd i Staten, folkeskolen og folkekirken.
Der er knyttet tjenestebolig til stillingen.
Husleje for præsteboligen er p.t. 4.755,39. Boligen vil i forbindelse med præsteskifte blive nyvurderet.
Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.
For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.
Ansøgninger stiles tit Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev eller til Haderstev Stifts mailadresse KMHAD@KM.DK.
Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opstagets udløbsdag inden kl. 15.00.

Se Embedsbeskrivelsen (PDF-dokument)