Bredstrup-Pjedsted - Stationsvej 2
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet


Så er 1. etape af anlægget af pladsen Stationsvej 2 gået i gang!
Vi samler og udvider parkeringsarealet i den vestlige ende af pladsen, og flytter belægningen fra det østlige areal til det udvidede areal mod vest.
Græsarealet skal grubes, harves og nivelleres. Muligvis kommer dette areal til at ligge brak vinteren over, inden der sås græs, da der er meget ukrudt på grunden.
Det kommer naturligvis til at betyde gener og færre parkeringspladser til rådighed, mens anlægsarbejdet pågår.
Arbejdet vil vare 1-2 uger.

Vi håber på jeres tålmodighed og forståelse.
Beboerforeningen.