Bredstrup-Pjedsted - Generalforsamling i BPI
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Priser, nyvalgte og overskud
- BPI holdt generalforsamling torsdag aftenSøren Fyn Andersen modtog Henry Blunks mindepokal for sin 100% indsats og sit hæderlige tempo.
"Søren Fyn Andersen yder altid 100% og er frygtet i hele området for sit eminente hovedspil, ja han er nok en af de bedste med hovedet i seniorrækkerne i vores område. Søren har vel scoret ca 30 mål for BPi og heraf en stor del på hovedstød.
Han er stærk i nærkampe og afleveringer, desværre er han ikke jordens hurtigst men kan dog bevæge sig i hæderligt tempo," begrundede fodboldafdelingens formand Jørgen Hansen valget med.

Cecilie Frost modtog prisen som årets ungdomsleder i BPI.
" Cecilie er altid velforberedt, har en rigtig god lederstil overfor børnene og er meget empatisk og derfor vellidt blandt både deltagere og trænere", var Mette Høys begrundelse for at valget faldt på Cecilie. Mette Høy er sammen med Yvonne Rasmussen gymnastikudvalgets nyvalgte formandsskab.

BPI's generalforsamling bød ellers på mange glade dagsordenspunkter idet foreningen både præsterer et fint overskud på ca 40.000 kr efter afskrivninger og mange nye lod sig vælge til bestyrelsen.
"Vi lavede et underskud sidste år på knap 20.000 kr og BPIs hovedbestyrelse har været fast besluttet på at styre økonomien strammere. Kombineret med flere indtægter har det giver os et overskud større end vi havde budgetteret med. Men det er en sund situation," forklarer en tilfreds afgående formand Henrik Væver.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Nicolaj Wyke, som har sagt ja til at ville lade sig vælge som formand på det kommende konstitueringsmøde 10. april. Han hjælpes på vej af ny kommende næstformand Mogens Bechsgaard, som har siddet i Hovedbestyrelsen i 2 år. Der ud over blev følgende valgt til bestyrelsen: Pernille Kaldahl (ny kasserer), Mette Bond (ny sekretær), Lars Lodahl og Kristian Kaldahl (ny medlemsadministrator).
For afdelingerne blev følgende formænd valgt:
Gymnastik: Mette Høy og Yvonne Rasmussen (formandskab) og Kari Pedersen
Fodbold: Jørgen Hansen (formand), Michael Sand og Søren Storm
Skytter: Lars Kring Mortensen (formand), Suzette Amby, Anders Jensen
Badminton: Gert Agner Rasmussen (formand), Mette Kusk Jensen, Mette Kloster Jørgensen
Senior: Åse Jørgensen (formand), Jørgen Jakobsen, Birgitte Simonsen
Tennis: Aase Jørgensen, Ejgild Christensen, Susanne Justesen