www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet


Du inviteres hermed til årets generalforsamling i Bredstrup Pjedsted Idrætsforening

22. marts 2018 kl. 19.30 i Bredstrup-Pjedsted Hallen

 

Fodbold, gymnastik, tennis, badminton, skydning og seniormotion til 840 medlemmer

Bredstrup Pjedsted Idrætsforening er fodbold, gymnastik, tennis, badminton, skydning og seniormotion – og ikke mindre end 840 børn, unge og ældre er aktive på den ene eller anden måde i foreningen. Én gang årligt mødes vi til Generalforsamling og vælger alle dem, som leder foreningen.

Du kan også blive valgt
- eller det vil sige: Du kan sagtens blive valgt, hvis du har lyst, men der er et tilstrækkeligt stort antal kandidater til alle posterne – så du kan møde op, også selvom du ikke har lyst til en bestyrelsespost.

Vi har en dagsorden og uddeler 2 priser
På generalforsamlingen følger vi denne dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretninger.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag. Der er stillet forslag fra BPI’s hovedbestyrelse om vedtægtsændringer.
 5. Valg:
  1. Valg af bestyrelse og udvalg i henhold til § 5 og § 6.
  2. Valg af suppleanter til bestyrelse og udvalg i henhold til § 5 og § 6.
  3. Valg af bilagskontrollant. d) Valg af bilagskontrollantsuppleant (1-årige valg).
 6. Evt.

Vedtægterne finder du på byens hjemmeside under BPI. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før. Skriv til Henrik Væver på henrik.vaever@gmail.com
BPI uddeler samme aften Årets Ungdomslederpris og Henry Blunks mindepokal

Tid og sted
Generalforsamlingen afholdes i Bredstrup-Pjedsted Hallen torsdag d. 22. marts kl. 19.30

Med venlig hilsen
Henrik Væver, formand for Hovedbestyrelsen i BPI