Bredstrup-Pjedsted - Stationsvej 2 – Vores nye (lands-)byrum
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Som det nok er de fleste bekendt, var det Fredericia Kommune, der på tvangsauktion købte Stationsvej 2 i januar 2016, og siden fjernede den nedlagte købmandsbutik via nedrivningspuljen.
Kommunen gav herefter Bredstrup-Pjedsted 25 års uopsigelig brugsret over grundarealet og lavede i den forbindelse en brugsretsaftale med beboerforeningen og forsamlingshusforeningen som modpart.

De 2 foreninger har, siden brugsretsaftalens indgåelse, haft en tæt og detaljeret proces med at komme videre i projektet. I forhold til et sådant projekt med drift og anlæg af pladsen, har det her vist sig at være en vanskelig øvelse at være to foreninger, der skal mødes, koordinere, forhandle, beslutte, iværksætte osv. Bestyrelserne i begge foreninger er derfor enige om, at det vil være naturligt, at beboerforeningen overtager projektet. Beboerforeningen har i forvejen et tæt samarbejde med kommunen.
Bredstrup-Pjedsted Beboerforening vil derfor fremadrettet være den forening, der har ansvaret og brugsretten over Stationsvej 2, selvfølgelig under behørig hensyntagen til såvel byens som Forsamlingshusets behov. Det har fra starten været meningen, at området dels skal rumme parkeringsmuligheder, og dels danne rammen om et lille nyt by-rum til gavn og glæde for områdets beboere såvel som gæster i Forsamlingshuset.
Bredstrup-Pjedsted Beboerforening vil som næste skridt præsentere sit udkast til en overordnet plan for indretning af pladsen samt videreføre dialogen med Kommunen. Anlægsopgaverne for pladsen vil blive planlagt og iværksat i takt med at der gives tilladelser fra Kommunen, skaffes midler, skaffes arbejdskraft osv. Dette betyder naturligvis, at en præcis tidsplan er svær at angive, men det kan forventes, at pladsen vil blive anlagt i etaper. Første etape er allerede udført med den midlertidige placering af parkeringsmuligheder og det er vores håb, at vi snart kan få de sidste godkendelser fra kommunen på plads, så der kan udføres yderligere arbejde på pladsen inden årets udgang.
Der vil til projektet blive udpeget en tovholder m/k, der skal foretage den overordnede koordinering på beboerforeningens vegne. Beboerforeningen ser frem til, snart at kunne informere om de nærmere detaljer om projektet.

Med venlig hilsen
bestyrelserne for
Pjedsted Kultur- og Forsamlingshus og
Bredstrup-Pjedsted Beboerforening