Bredstrup-Pjedsted - Mangler du to mål?
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

På Skolesvinget har vi fået nye fodboldmål, og derfor har vi to gamle 7 mandsmål stående, som måske kunne have interesse for Bredstrup/Pjedsteds borgere. 
De kunne f.eks. koste en kage til personalet på skolen.

Målene er afhentet og står nu på Elbosvingets fællesareal. 

Venlig hilsen
Lars Andersen
Afdelingsskoleleder
Afdeling Skolesvinget
Ullerup Bæk Skolen