Bredstrup-Pjedsted - Forsider
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Jeg er personligt lidt involveret i dette initiativ og synes bestemt Bredstrup og Pjedsted også skal vide hvad vi roder med. 
Hilsen Thomas Fragtrup

Her er vores pressemeddelelse:

Læs mere...

Donssøerne har gennem længere tid fået lov til at gro til, hvilket har betydet at søerne næsten har været forsvundet bag krattet.
Beboerforeningen tog derfor i efteråret kontakt til kommunen og inviterede dem ud og se på søerne.
Resultatet af dette lille møde er at søerne nu bliver renset op og gjort tilgængelige igen. Kommunen forestår den første grundige oprensning, herefter overtager beboerforeningen vedligeholdelsen af søerne og området omkring dem.
Det ser lidt voldsomt ud i øjeblikket, men til foråret vil dyr og planter igen give området liv og skolen og børnehaven kan igen anvende dyre- og plantelivet i og omkring søerne i den naturfaglige undervisning.