Bredstrup-Pjedsted - Forsider
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Donssøerne har gennem længere tid fået lov til at gro til, hvilket har betydet at søerne næsten har været forsvundet bag krattet.
Beboerforeningen tog derfor i efteråret kontakt til kommunen og inviterede dem ud og se på søerne.
Resultatet af dette lille møde er at søerne nu bliver renset op og gjort tilgængelige igen. Kommunen forestår den første grundige oprensning, herefter overtager beboerforeningen vedligeholdelsen af søerne og området omkring dem.
Det ser lidt voldsomt ud i øjeblikket, men til foråret vil dyr og planter igen give området liv og skolen og børnehaven kan igen anvende dyre- og plantelivet i og omkring søerne i den naturfaglige undervisning.

Så er det blevet efterår, og det er blevet fyringssæson.
Det er hyggeligt med ild i pejsen eller brændeovnen, og med lidt omtankt kan man fyre uden at belaste mennesker og miljø for meget.

Mange kender ikke de gældende regler for fyring.
Bliv opdateret her, så du kan tage optimalt hensyn til din familie og dine naboer.
Artikel fra www.goerdetselv.dk.

Beboerforeningen

Torvelauget, Elbospejderne og beboerforeningen inviterer til juletræstænding og julehygge på Landsbytorvet, søndag 27. november fra kl. 14.30.Der bliver god mulighed for at komme i julestemning.
Spejdercafeen byder på kaffe, the, glögg, saftevand, æbleskiver og kager.

En lille nisse har hvisket os i øret, at julemanden måske kigger forbi kl.16, hvor juletræet skal tændes.  Måske vil han også være med til at synge sange og danse om juletræet.
Og gad vide om han har godter med til børnene?

Elbospejderne sælger desuden juletræer på torvet, så der er mulighed for at sikre sig årets juletræ den dag.

En glædelig begivenhed vil desuden blive markeret ifm. julehyggen.
Pjedsted Kultur- og forsamlingshus og beboerforeningen har sammen med Fredericia Kommune forhandlet en brugsretsaftale på plads vedr. arealet på Stationsvej 2, hvor den gamle købmandsbutik lå.
Repræsentanter for de 3 parter vil foretage den officielle underskrivning af kontrakten ifm. arrangementet.