Bredstrup-Pjedsted - Forsider
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Som det nok er de fleste bekendt, var det Fredericia Kommune, der på tvangsauktion købte Stationsvej 2 i januar 2016, og siden fjernede den nedlagte købmandsbutik via nedrivningspuljen.
Kommunen gav herefter Bredstrup-Pjedsted 25 års uopsigelig brugsret over grundarealet og lavede i den forbindelse en brugsretsaftale med beboerforeningen og forsamlingshusforeningen som modpart.

Læs mere...

Landbrugsarealet til Bredstrup Præstegård udbydes hermed i forpagtning. Arealet udgør 62.715 m2 og er delvis opdyrket eng på 24.230 m2 heraf vej 720 m2. Forpagtningen gælder for en 5-årig periode og begynder den 1-9-2017.
Der afgives skriftlig bud i kr. pr. ha senest den 28-8-2017 kl.12.
Al henvendelse for nærmere oplysning og besigtigelse samt aflevering af bud skal ske til Peter Pagh, Stoustrupvej 64, 7000 Fredericia tlf. 7595 4004.
Menighedsrådet forbeholder sig ret til at vælge mellem indkomne bud eller forkaste alle.
Præstegårdsudvalget