Bredstrup-Pjedsted - Forsider
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Som det nok er de fleste bekendt, var det Fredericia Kommune, der på tvangsauktion købte Stationsvej 2 i januar 2016, og siden fjernede den nedlagte købmandsbutik via nedrivningspuljen.
Kommunen gav herefter Bredstrup-Pjedsted 25 års uopsigelig brugsret over grundarealet og lavede i den forbindelse en brugsretsaftale med beboerforeningen og forsamlingshusforeningen som modpart.

Læs mere...

Landbrugsarealet til Bredstrup Præstegård udbydes hermed i forpagtning. Arealet udgør 62.715 m2 og er delvis opdyrket eng på 24.230 m2 heraf vej 720 m2. Forpagtningen gælder for en 5-årig periode og begynder den 1-9-2017.
Der afgives skriftlig bud i kr. pr. ha senest den 28-8-2017 kl.12.
Al henvendelse for nærmere oplysning og besigtigelse samt aflevering af bud skal ske til Peter Pagh, Stoustrupvej 64, 7000 Fredericia tlf. 7595 4004.
Menighedsrådet forbeholder sig ret til at vælge mellem indkomne bud eller forkaste alle.
Præstegårdsudvalget

Et længe næret ønske fra borgerne i Bredstrup-Pjedsted området om at kunne få leveret og afhente bestilte biblioteksmaterialer fra Fredericia Bibliotek bliver nu opfyldt.

Hallens cafeteria er blevet ombygget, så der nu er mulighed for at den ene ende af lokalet kan rumme et afhentningssted, lige som det kendes fra Erritsø Idrætscenter.

Læs mere...

Lodsedler, Sommerfesten 2017

Vindernumre på udtrækning af lodsedler på gevinster der endnu ikke er fundet er:

Lodnummer 1799
Gaveæske fra Salon Chic (værdi ca. 625 kr)

...
Lodnummer 1584
Gaveæske fra Salon Chic (værdi ca. 625 kr)

Lodnummer 1430
Sodastreamer fra AGA (værdi ca. 600 kr)

Lodnummer 1201
Gavekort fra Slagter Jacobsen, Fredericia (værdi 390 kr)

Lodnummer 1164
Gavekort fra Byens Grønttorv (værdi 250 kr)

Lodnummer 1245
Gavekort fra Byens Grønttorv (værdi 250 kr)

Lodnummer 1254
Gavekort fra Byens Grønttorv (værdi 250 kr)

Lodnummer 1447
Power Bank fra Pjedsted Auto Service (værdi ca. 200 kr)

Lodnummer 1526
Power Bank fra Pjedsted Auto Service (værdi ca. 200 kr

Lodnummer 1284
Indgang Dinos Legeland, 2 voksne + 2 børn (værdi ca. 300 kr)

Lodnummer 1488
Indgang Dinos Legeland, 2 voksne + 2 børn (værdi ca. 300 kr)

Lodnummer 1119
Køkkenmaskine fra El-Gården (værdi ca. 2000 kr)

For henvendelse kontakt Søren Dohn Rix på mobil 25 70 30 70
Tillykke til alle vinderne.