Bredstrup-Pjedsted - Forsider
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

 

alt

Fredericia Kommune har via deres Kollektiv Trafikplan foreslået, at vi i Bredstrup-Pjedsted fra sommeren 2011 vil få en bybus. Bybussen skal køre en rute der svarer til køreplanen for rute 216, som den så ud inden teletaxa ordningen kom til. Altså busdrift også i aftentimerne og i weekenden!
Planen er godkendt i Teknisk udvalg og mangler nu godkendelse i byrådet.

Læs mere...

Sommerfestudvalget vil gerne invitere alle interesserede til evalueringsmøde vedr. 2010 og opstartsmøde vedr. 2011
onsdag den 25. august 2010 kl. 19:00 i klubhuset