www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Jeg er personligt lidt involveret i dette initiativ og synes bestemt Bredstrup og Pjedsted også skal vide hvad vi roder med. 
Hilsen Thomas Fragtrup

Her er vores pressemeddelelse:

Læs mere...

Donssøerne har gennem længere tid fået lov til at gro til, hvilket har betydet at søerne næsten har været forsvundet bag krattet.
Beboerforeningen tog derfor i efteråret kontakt til kommunen og inviterede dem ud og se på søerne.
Resultatet af dette lille møde er at søerne nu bliver renset op og gjort tilgængelige igen. Kommunen forestår den første grundige oprensning, herefter overtager beboerforeningen vedligeholdelsen af søerne og området omkring dem.
Det ser lidt voldsomt ud i øjeblikket, men til foråret vil dyr og planter igen give området liv og skolen og børnehaven kan igen anvende dyre- og plantelivet i og omkring søerne i den naturfaglige undervisning.

Pjedsted Vandværk aflæser vandmålere

Søndag den 1. januar 2017 i tidsrummet 09:00 til 15:00 aflæser Pjedsted Vandværk vandmålere i vandværkets forsyningsområde. Det sker på den måde, at værkets kasserer kører rundt i området i personbil og i bilen – på en medbragt PC – fanger radiosignalet fra vandmålerne og derved får aflæsningstallet. Bilen er, ligesom de seneste 2 år, en sort Citroën C4 Picasso med indregistreringsnummeret AP 22.901.


Medio januar udfærdiges Årsopgørelser 2016 med tilhørende a conto ratetilskrivning for første halvår 2017. Opgørelserne kommer ud til forbrugerne i slutningen af januar med betalingsdato onsdag den 1. februar 2017. Der er indtil videre ingen ændringer i nogle takster vedrørende 1. halvår 2017.

UNDGÅ GEBYR: Fik du ikke fornyet tilmelding til PBS i sommer kan det gøres ved modtagelse af Årsopgørelsen. På den måde spares et betalings gebyr.

Pjedsted Vandværks generalforsamling bliver afholdt torsdag den 16. marts 2017, kl. 19:30 i BP-Hallens mødelokale. Der indkaldes med angivelse af dagsorden på værkets hjemmeside http://www.bredstrup-pjedsted.dk/pjedsted-vandvaerk.html senest 14 dage før.


Chris Hansen, kasserer, tlf.: 40521957