Bredstrup-Pjedsted - Nyheder
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Sæsonen er i gang.

Så er badminton sæsonen 2018-19 i fuld gang. Der er stadig plads til flere, både på ungdomsholdene og på seniorbanerne.
Der er planlagt forskellige arrangementer for både ungdom og seniorer i løbet af sæsonen. For ungdom gentager vi bl.a. succesen med aftenbadminton hvor vi spiser i cafeteriet, tonser
rundt i gymnastiksalen og senere spiller badminton i mørke og laver andre anderledes badminton lege. Datoen for dette er sat til 9/11.
Vi forsøger igen i år at finde en gæstetræner fra DGI og i løbet af sæsonen vil vi prøve at finde 1-2 begynderstævner evt. ”ude af huset” og så er der begynderstævnet på hjemmebane 6/1-2019.

Vi har klubmesterskab i foråret for både ungdom og seniorer og for seniorer har vi traditionen tro julebadminton.
Velkommen til endnu en god sæson med badminton.

Serie 4: Fa. KFUM - BPI 1-5 (0-2)

0-1 Martin Stigbjerg (straffe, 39,) 0-2 Sander (43.) 0-3 Mads Dahl (57.) 0-4 Mads Dahl (62.) 1-4 Modstander (79.) 1-5 Mathias Itzke (88.)

Læs mere...


Så er 1. etape af anlægget af pladsen Stationsvej 2 gået i gang!
Vi samler og udvider parkeringsarealet i den vestlige ende af pladsen, og flytter belægningen fra det østlige areal til det udvidede areal mod vest.
Græsarealet skal grubes, harves og nivelleres. Muligvis kommer dette areal til at ligge brak vinteren over, inden der sås græs, da der er meget ukrudt på grunden.
Det kommer naturligvis til at betyde gener og færre parkeringspladser til rådighed, mens anlægsarbejdet pågår.
Arbejdet vil vare 1-2 uger.

Vi håber på jeres tålmodighed og forståelse.
Beboerforeningen.